epulet1Lehetővé tenné nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fejlesztési cél érdekében a nemzeti vagyon térítésmentes átruházását az állam, önkormányzat, illetve állami tulajdonú cég részére a fideszes Kósa Lajos.

Debrecen polgármestere olyan passzussal javasolja kiegészíteni a nemzeti vagyonról szóló törvényt, amely kimondja: nemzeti vagyon tulajdonjogát nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás érdekében a tulajdonosi jogot gyakorló ingyenesen átruházhatja az állam, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy olyan gazdálkodó szervezet részére, amelyben az állam, a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 100 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A parlamenti honlapon elérhető indítvány indoklása kitér arra, hogy az alaptörvény alapján az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon, amelyet csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel. E kiemelt védelmet a nemzeti vagyonról szóló törvény biztosítja.

A jogszabály végrehajtása során megfogalmazódott igények alapján, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény céljaival összhangban, indokolt megteremteni a lehetőségét és szabályozottságát a nemzeti vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása érdekében történő ingyenes átruházásának - írta a Kósa Lajos .

Hozzátette: mind az állam, mind az önkormányzatok részéről fontos érdek fűződik az ilyen típusú beruházások gyors, hatékony és zökkenőmentes megvalósításához, melynek indokolatlan akadályát jelentheti az erre vonatkozó törvény – kizárólag törvényen alapuló ingyenes átruházási lehetőséget tartalmazó – jelenlegi szabályozása.

(MTI)

Hirdetés