arviz01Több törvényt is módosított a katasztrófavédelem hatékonyságának növelése végett az országgyűlés. A frissen elfogadott törvénymódosítás egyik eleme, hogy a közmunkások katasztrófahelyzetben is alkalmazhatóak lesznek a jövőben.

A kormány a módosítással egy időben bérpótlék megállapítását is lehetővé teszi a katasztrófa-elhárításban részt vevő közmunkásoknak. Pintér Sándor belügyminiszter emellett a nyári dunai árvíz tapasztalataira hivatkozva kezdeményezte az önkéntesek adminisztrációs terheinek csökkentését is, annak a rendelkezésnek az eltörlésével, amely különböző adat-bejelentési kötelezettségeket írt elő számukra.

Újdonság az is, hogy egyes önkéntes tűzoltó egyesületek önállóan is olthatnak tüzet, és végezhetnek műszaki mentést. A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület a székhelye szerinti településen láthat el feladatokat a közvetlen életveszéllyel nem járó eseményeknél. (Eddig csak közreműködhettek a feladatok ellátásában.) Az önállóan végezhető feladatok közé tartozik a jövőben a szabadtéri tüzek, melléképülettüzek oltása, a vízeltávolítás, a fakidőlés és a viharkárok felszámolása, továbbá az állatmentés. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ellenőrzik.

Szintén változás, hogy a tűzvédelmi bírságot a jövőben helyszíni bírságként lehet kiszabni. Veszélyhelyzetben munkavédelmi okokból és a nyerészkedés megakadályozására a védekezési munkák helyszínén lehetőség lesz az alkoholfogyasztás és -árusítás megtiltására.

Hirdetés