Június 14-től akár 45 millió forintra is pályázhatnak az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települések a Magyar Falu Program út- és járdafelújítást célzó pályázatának keretében.


Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. E céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat során az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan

  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi utak építése, felújítása, a melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása
  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése
  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanon történő új, szilárd burkolatú járda építésének támogatása (anyag-, például: térkő, zsaluanyag stb. és munkadíj)
  • Az önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő ingatlanokon elhelyezkedő járda javításának, felújításának (anyag- és munkadíj) támogatása.

A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg

  • Út, híd építése/felújítása esetén 45.000.000 forint
  • Járda építése/felújítása esetén 10.000.000 forint

A támogatás intenzitása akár 100%.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2023. június 14. – 2023. július 14.

A felhívás itt érhető el.

Hirdetés