A pályázat keretein belül akár egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető egyházi közösségi célú programok támogatására.


A felhívás keretében nyújtandó egyedi támogatások célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2024. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

A támogatás igénybevételére jogosultak

  • A lelkiismereti és vallásszabadságjogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10.-11. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi jogi személyek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 556, 557, 558, 559),
  • Határon túli magyar egyházi szervezetek.

Támogathatók egyházi táborok, lelkigyakorlatok, hitéleti, közösségépítő, illetve közösségi nevelést (ifjúsági nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló, minimum 2 napos egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása.

Támogatásban részesíthető az egyházi közösségi programok megvalósításához szorosan kapcsolódó eszközök vásárlása is (pl. napközis vagy „ott alvós” táborok esetében különösen asztalok, székek, padok, sátor, konyhai felszerelés, étkezési eszközök), amelyek illeszkednek a helyi közösség hitéleti tevékenységének végzéséhez. Az eszközök támogatása csak programszervezéssel együtt lehetséges, önállóan eszköz beszerzésre nem igényelhető forrás.

Támogathatók a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek minimum 2 napos programjai: hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyik legfőbb kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.

Támogathatók továbbá a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett, minimum 2 napos zarándoklatok. Ezek minden esetben a magyarságtudat és kereszténység megerősítésének kiemelkedő eseményei, amelyek a résztvevőkön túl megérintik a környezetet is, közvetítve a lelki, szellemi összetartozás üzenetét.

Az igényelhető támogatás összege a programnapok számától függően minimum 200.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft.

A támogatási kérelmek elektronikus benyújtásának határideje 2023. október 5. 16 óra 00 perc.

A pályázati felhívás itt érhető el.

Hirdetés