Egyedülálló programot fejlesztett ki az ETK Zrt. és szakértő csapata: a Kockázatok.hu applikáció használatával lehetőség van egy vállalat, vállalkozás valamennyi területére vonatkozó kockázatainak feltérképezésére, az azokkal kapcsolatos legjobb döntések meghozatalára.


A könnyen kezelhető webappban közel 2000 lehetséges gyakorlati kockázat szerepel számtalan kezelési javaslattal. A folyamatosan bővülő adatbázissal ez egy olyan segítség, amellyel rengeteg időt, pénzt takaríthatsz meg.

Vezetői kompetencia – ismerd meg a cégedet érintő kockázatokat!

Ha tisztában vagyunk kockázatainkkal, már nagy lépést tettünk a tudatos irányítás felé. De kockázat és kockázat között óriási lehet a különbség, tudnunk kell, mekkora károk veszélyeztetik működésünket. A következő lépés az azonosított kockázataink értékelése.

Számoljuk ki, ha tudjuk!

Ha a gépsor meghibásodása miatt átmenetileg leáll a termelés, viszonylag pontosan meg tudjuk becsülni a várható veszteségeinket. Javítás és egyéb költségek, kieső bevételek stb. – legyen ez az érték jellemzően 25 MFt. Tapasztalati adatokból, a gépek korából, típusából következtethetünk az esemény bekövetkezési valószínűségére is. Ha ez 10%, akkor ehhez a kockázathoz 5 MFt várható veszteség kapcsolható. Ez az érték azt fogja megmutatni, hogy a megtett védekező intézkedéseink – pl. karbantartás, ellenőrzések, a személyzet kiképzése – elégségesek-e a kockázatviselő képességünkhöz vagy hajandóságunkhoz viszonyítva. Ha ez az érték meghaladja a tűréshatárunkat, megelőző vagy korrigáló intézkedéseket fogunk tenni a hatékonyságunk növelése érdekében. Bekövetkezés esetére ugyanakkor továbbra is 50 MFt-os kárra kell felkészülnünk.

És ha a számok hazudnak?!

Sose felejtsük el, hogy számításaink becsléseken alapulnak, ahol a téves kalkuláció lehetősége mellett torzító tényezők is felléphetnek. Az értékeléssel a bizonytalanságot csökkentettük, döntéseink tudatosabbakká válnak, de csak kevés kockázat mérhető nagy pontossággal. Emellett a becslések jellemzően hosszabb időtávon érvényesek és általában csak nagy adatbázisok esetén megbízhatóak.

Amikor a nagyságrend a fontos

Többnyire nem lehet vagy nem érdemes pontos értéket társítani a kockázatokhoz. Az a kockázat, hogy géphiba miatt nem tudjuk teljesíteni szállítási kötelezettségünket, már többféle következménnyel járhat. A kötbérteher mellett elveszíthetjük egyes partnereinket vagy akár a hírnevünkön is csorba eshet. Erről a kockázatról csak annyit tudunk, hogy jelentős hatása lehet. Nem forintosíthatók – többek között – a halálesetek, a súlyos balesetek következményei sem.

Alkalmazzunk skálákat!

A kockázatértékelés során leggyakrabban 3-5 fokozatú skálákat használunk: a valószínűségre és a hatásra megállapított értékeket összeszorozva kapjuk meg a kockázat mértékét.  3x3-as skála esetén például jellemző hozzáállás, hogy az 1,2 értékű kockázatokat elfogadjuk, ha a szorzat 3 vagy 4, akkor mérlegeljük a beavatkozást, a 6, 9 értékek esetén viszont kötelezően intézkedéseket hozunk a kockázat moderálására. Ehhez értékkategóriaként az alacsony – közepes – magas elnevezéseket társíthatjuk. Mindenkinek magára kell szabnia a kategorizálást, így például bevezethetők az elhanyagolható és/vagy a kritikus kockázati kategóriák is. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy minél nagyobb felbontást alkalmazunk, annál nagyon lesz az értékelés információigénye – és a nem feltétlenül megtérülő költsége.

A kockázatok értékelésével tehát megalapozhatjuk vállalkozásunk optimális védelmi rendszerének kialakításához szükséges döntések meghozatalát. A Kockázatok.hu webapplikáció a lehetséges következmények bemutatásával támogatja az értékelést, az alkalmazott kategóriarendszert pedig minden felhasználó saját szervezetének sajátosságai szerint állíthatja össze. Az értékelt kockázatokat pedig minden fontos szempont szerint szűrve és csoportosítva rendezheti táblázatokba, elősegítve az optimális intézkedési javaslatok kidolgozását.

Miskolczi Tamás
ETK Szolgáltató Zrt. Kockázatok.hu

Hirdetés