kozfoglA közszolgálat elnőiesedő pálya, azonban a vezető tisztségekben továbbra is a férfiak vannak többségben: a tisztviselők hetven százaléka hölgy és harminc százaléka úr, míg a vezetők aránya pont fordított. A Rádió Orienten Belényesi Emese, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) docense kiemelte, a gazdasági válság hatására beszűkült elhelyezkedési lehetőségek miatt is egyre többen választják az üzleti szféra helyett a közigazgatást.

A karrier szó a francia és az angol nyelvben egyaránt folyamatjellegű meghatározással bír: 'carrier' szó életutat és pályafutást jelent, míg a 'career' kifejezés a kocsiútra utal. A Rádió Orienten Belényesi Emese egyetemi docens kiemelte, a szó a magyarban a pályán való gyors érvényesülést jelenti. „A pszichológusok megközelítésében szubjektív meghatározottság: az egyéni tapasztalatok összességét takarja, míg a szociológusok szerint objektív meghatározottság: a társadalmi munkamegosztásban való részvétel intézményesült formájaként tekintenek a kifejezésre” - hozzátette, a vertikális karrier a hierarchiában való előrejutást, míg a horizontális a különböző szakterületeken megjelenő megkülönböztetett elismerést jelenti.


Európában erősebbek a családi kötelékek


Az amerikai és az európai foglalkoztatásban számos különbség tapasztalható: a kapitalizmust Magyarországon a negyvenéves, szocialista korszak szakította meg. Az állam gondoskodása egyszerre jelentett biztonságot és korlátozást. A kilencvenes évek elején nehéz volt a szemléletváltás, a nyugati gazdaság ritmusának felvétele – emelte ki az eltérés gazdasági gyökerét a vendég. Belényesi hozzátette, emellett egy társadalmi, családdal kapcsolatos okról is beszélhetünk. Az amerikai fiatalok gyorsan leválnak a családról és önállósodnak, míg Európában szorosabbak a kötelékek, a fiatalok tovább élnek otthon.

Háttérbe szorultak a lineáris karrierpályák

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) docense a karriermodellek két nagy csoportját, a pályafejlődés és az életciklus-orientációs elméleteket különítette el. Előbbiek dinamikai ívként írják le a karriert, életszakaszokhoz kötik az állomásokat, míg utóbbiak a személyiség jellemzőit illesztik a munkához és a karrierhez. Az életciklus-orientációs elméletek különböző karriertípusokat, többek között vezetőit, határoznak meg. „A vezetők esetében elengedhetetlen a fejlett problémamegoldó és az interperszonális kompetencia, illetve a magas fokú érzelmi stabilitás.”

Napjainkban egyre inkább háttérbe szorulnak a lineáris életpályák, és a nem-lineáris karrierek kerülnek előtérbe. Utóbbiak közül az egyetemi docens példaként folyamatos idomulást, alkalmazkodást igénylő, önmenedzselt életpályát jelentő formaváltó, a munkavállaló egyéni vágyainak, érdeklődésének függvényeként alakuló kaleidoszkóp, és a megszokott foglalkoztatási karriereket túllépő határváltó karriertípusokat emelte ki. Hozzátette, hazánk közszférája az illetményrendszer és a szabályozás miatt zártabb rendszert jelent, ezen belül azonban folyamatos a változás.

Elnőiesedő pálya a közigazgatás, ám a vezetők mégis férfiak

A közszolgálat elnőiesedő pálya, azonban a vezető tisztségekben továbbra is a férfiak vannak többségben: a tisztviselők körülbelül hetven százaléka nő és harminc százaléka férfi, míg a vezetők hetven százaléka férfi és harminc százaléka nő. „Az illetmények ugyan elmaradnak a versenyszektorbeli fizetésektől, ám a munkaidő többnyire kiszámítható.” - mutatta be kutatásának egyik eredményét a vendég.

Belényesi hozzátette, a nők esetében a vezetői karrier motivációja a kapcsolatorientáltság, a kellemes munkahelyi légkör, valamint a segítői attitűd, míg az uraknál a hatalomorientáltság, a presztízs és az elismertség kerül előtérbe. A teljesítményorientáltság, például egy projekt sikeres lezárása mindkét nem esetében hasonló jelentőséggel bír. Kiemelte, a közszférában a vezetőknek kevesebb lehetősége van a kreativitásra, a saját ötletek megvalósítására: a jogszabályok és a politikai elvárások mellett a költségvetési források is kötik tevékenységüket.

Az új közigazgatási életpályamodell fontos eleme az átjárhatóság erősítése. Belényesi Emese rámutatott, a gazdasági válság hatására beszűkült elhelyezkedési lehetőségek miatt is egyre többen választják az üzleti szféra helyett a közigazgatást.

Hirdetés