nemeth laszlone01Minden ország arra törekszik, hogy az állam működőképességét garantáló, úgynevezett kritikus infrastruktúrákat és közösségi vagyonelemeket egy kézben tartsa és biztonságban tudja – mondta a Miniszterelnökség pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára.

Az orosz-ukrán konfliktus, a görög válság, a migrációs helyzet, Kína gazdaságának lassulása, a nemzetközi terrorizmus veszélye és az egyre szaporodó természeti katasztrófák mind-mind olyan tényezők, amelyek szükségessé teszik, hogy a kritikus infrastruktúrák ellenőrzésére, így az energiatermelés, energiaszállítás és -elosztás képességeire is befolyást gyakoroljon az állam – sorolta előadásában Németh Lászlóné államtitkár az Állami Számvevőszéknek a többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok közfeladat-ellátásáról szóló szakmai konferenciáján.

A kormányváltást követően, több lépcsőben átlagosan 25 százalékkal csökkentek a rezsidíjak – mondta Németh Lászlóné. Míg 2010-ben olyan ország voltunk, ahol az egyik legdrágább volt a lakossági energia díja, addig egy ciklus alatt elérte Magyarország, hogy nominálisan a gázdíj és az áramdíj az egyik legalacsonyabb lett Európában – emelte ki. De nemcsak az energia árát akarták csökkenteni, hanem egy új szemléletmódot akar meghonosítani a kormány a szolgáltatások területén, ami összefüggésben áll a jó állam koncepció érvényesülésével – folytatta. Ha az állam mint közszolgáltató megbízható, akkor az állampolgár magában az államban is jobban meg tud bízni. Így a nemzeti közműszolgáltató közbizalmat is épít, és közelebb hozza az állampolgárt az államhoz.

Ez után emlékeztetett arra, hogy az Első Nemzeti Közműszolgáltató (ENKSZ) a gázüzletágban április 1-jén kezdte meg a működését, és további ágazatokban zajlik a szolgáltatás előkészítése. Elmondta: a nemzeti közműszolgáltatás lényege a széttartó, egymással versengő, eltérő színvonalú közműtevékenységek összehangolása, integrációja, amely működési és költséghatékonyságot egyszerre jelent, egyúttal megteremti a további rezsicsökkentés lehetőségét. Szavai szerint ez egy sajátos magyar modell, két nemzetközileg ismert koncepciót ötvöz. Az egyik a Franciaországban működő, országos szintű ágazati szolgáltatók modellje, illetve a Németországban jellemző úgynevezett „Stadtwerke-modell”, amelyben helyi szinten egy önkormányzati tulajdonú holdingba integrálják a közműszolgáltatások szinte teljes spektrumát.

A Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó (KAF) szerepét ismertetve az előadó kiemelte: a KAF napi szintű, pontos adatcserével gyűjt majd megbízható, az elosztótársaságoktól származó műszaki és forgalmi adatokat. Ezáltal a jelenleginél költséghatékonyabb és átláthatóbb energiaellátó-rendszer kiépítésére nyílik lehetőség.

Hirdetés