A mindenkori energiapolitika hármas célrendszere – megfizethetőség, fenntarthatóság, ellátásbiztonság – továbbra is rendkívüli kihívások elé állítja a szabályozókat.


Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke szerint a MEKH legfontosabb feladata továbbra is a megfizethető tarifa fenntartása, ami elsősorban a hálózati költségekre vonatkozik. A Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásában a konkrét részfeladatok kapcsán a MEKH elnöke rámutatott arra, hogy a hálózatfejlesztés időigénye nagy, ezért folyamatosan kell keresni az egyéb, például digitális alapú megoldásokat. Ismertetése szerint a hivatal dolgozik egyebek között a csatlakozási díjak szabályozásának felülvizsgálatán, amelynek célja a folyamat optimalizálása hálózati szempontból.

A háztartási méretű kiserőműveket (hmke) érintve elmondta: el kell érni, hogy a felhasználók saját fogyasztásukhoz méretezzék a rendszereket. Utalt arra is, egyre kevésbé lesz járható út, hogy ezek lényegében ingyen virtuális tárolóként használják a hálózatot.

A hivatal dolgozik azon, hogy a megújulók terjedésével párhuzamosan minél több rugalmassági képesség kerüljön be a villamosenergia-rendszerbe. Ezzel kapcsolatban példaként említette, hogy részt vesznek a piaci szereplők energiatároló-telepítéseit támogató pályázat előkészítésében. Az erre vonatkozó rendelet kiadása a következő hetekben várható.

A MEKH feladatai a fenntarthatóság területén is megszaporodtak – mondta. A konkrét részterületek között Juhász Edit szólt az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) elindulásáról. Az első két év tapasztalatai alapján az új rendszer működik, ezt alátámasztja, hogy növekvő, a kötelezettségeken túlmutató energiahatékonysági beruházások valósultak meg. Az EKR-t azonban szükséges és lehetséges is tovább fejleszteni.

A szabályozói feladatok között említette a zöld gázok betáplálási és kereskedelmi kereteinek megteremtését. Az árampiachoz hasonlóan fel kell állítani a származási garancia rendszert, amely a tanúsítványok nemzetközi kereskedelmét is lehetővé teszi majd.

Az elnök fontosnak tartja a távhő ellátási és szolgáltatási modelljének újragondolását. Ennek keretében az árszabályozást a piac új jellegzetességeihez szükséges igazítani, és egy gyorsan reagáló rendszert kell létrehozni véleménye szerint.

A termelői portfólió átalakítása szintén napirenden van, a földgáz mellett a geotermia, az ipari hulladékhő és egyéb új források bevonásával is. A hivatal dolgozik a nagyobb megújuló arányt és jobb versenyképességet ígérő fenntartható finanszírozású rendszer kialakításán, amihez rendelkezésre állnak jó példák.

Az ellátásbiztonság rövid távon biztosított, középtávon azonban komoly szabályozói feladatok vannak, különösen a gázellátás területén. A dekarbonizáció komplexebb fejlesztéspolitikát kíván, amelyet már nem a hálózatbővítési hanem a hálózatoptimalizációs szemlélet dominál – fogalmazott Juhász Edit, majd előadásában kitért arra, hogy az orosz-ukrán háború miatt a kritikus energia-infrastruktúrák védelme felértékelődött. A kiberbiztonság fejlesztése elkerülhetetlen, az EU új normáihoz is igazodva.

Hirdetés