kozlonyMegjelent az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól szóló kormányrendelet.

 

A Magyar Közlönyben közzétett szabályozás szerint az intézmények átvételének lebonyolítását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzi.

Az átadás-átvételi megállapodás alapjául a települési önkormányzat polgármestere, illetve az adott társulás képviseletére jogosult személy által hitelesített vagyonleltár szolgál. A vagyon tényleges átadása jegyzőkönyv felvételével történik, a megállapodás megkötése után egy héten belül, de a legkorábban 2013. január 1-jén.

Az önkormányzati körből kikerülő, átvett foglalkoztatottak 2012. decemberi, 2013. januárban esedékes munkabérének és egyéb járandóságának közterhei a főigazgatóságot terhelik, mint ahogy a képesítési feltételek teljesítésének hiányában át nem vett foglalkoztatottak jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos járandóságok összege és annak közterhe is. Az átvett foglalkoztatottak részére 2012. decemberre járó, 2013. január elején kifizetendő bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot már nem illeti meg.

A Fővárosi Önkormányzattól átvett, önállóan működő gyermekvédelmi intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete látja el 2013. július 1-jéig.

Hirdetés