tooszgyulesA legnagyobb taglétszámú magyar önkormányzati érdekvédelmi szervezet, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2021. szeptember 28-án tartotta éves Küldöttgyűlését Siófokon. Az eseményen hazai állami vezetők, hazai és külföldi partnerszervezetek képviselői is részt vettek, előadást tartottak.

A Küldöttgyűlés megfogalmazta az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos elvárásait és kezdeményezéseit, melynek fő irányvonalai: az önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer, a rendkívüli működési támogatások, az önkormányzatokat érintő törvényi szabályozások, a polgármesteri díjazás felülvizsgálata, valamint a helyi adó rendszerének átalakítása, a fejlesztési források igazságos elosztása, illetve az önkormányzati köztisztviselők béremelése.

Hazánk legnagyobb országos önkormányzati érdekszövetsége, a több mint 1600 települési önkormányzat érdekeit képviselő TÖOSZ 1989. március 10-ei megalakulása óta az általános önkormányzati érdekek képviseletére és az eltérő önkormányzati érdektípusok összehangolására törekszik. A TÖOSZ továbbra is a szakszerűség és a szolidaritás elvét előtérbe helyezve kívánja céljait elérni. Célja egy olyan hatékony, átlátható, méltányos, igazságos, fenntartható és kiszámítható önkormányzati rendszer működésének megteremtése Magyarországon, amely minden állampolgárnak ugyanazokat a szolgáltatásokat teszi elérhetővé, ugyanolyan színvonalon, éljen az ország bármely részén.

Kormányzati kép az önkormányzatok helyzetéről címmel tartott előadást Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.

A TÖOSZ Küldöttgyűlése a 2020-ban elfogadott stratégiájában foglaltakat figyelembe véve, alapozva az elmúlt egy év tapasztalataira egyhangú szavazással fogadta el a TÖOSZ önkormányzati rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott elvárásait és kezdeményezéseit.

A dokumentum kiemelt elemei:

 • A TÖOSZ a több éve változatlan feladatfinanszírozás felülvizsgálatát, korrekcióját kéri a kormányzattól az önkormányzati szektorban, legfőképpen a településüzemeltetés terén.
 • A TÖOSZ javasolja, hogy az állandó lakóhely szerinti települést illesse a munkaadó befizetett helyi iparűzési adójának a munkavállaló éves bérének a munkaadó egész bértömeghez viszonyított arányszáma szerint számított része.
 • A TÖOSZ javasolja, hogy ne fordulhasson a Kormányhoz rendkívüli működési támogatásért olyan település, amelyik nem vonta be a településen élő magánszemélyeket és vállalkozásokat a helyi adózásba.
 • A TÖOSZ kezdeményezi és elvárja, hogy az önkormányzati rendszert és annak működését érintő alapvető törvényi szabályozások esetében minden esetben a törvényjavaslat benyújtását előzze meg a kodifikációs eljárásban a Kormány és az országos önkormányzati érdekszövetségek közötti érdemi konzultáció.
 • A TÖOSZ javasolja a hulladékgazdálkodási ügyek sajátosságait figyelembe véve a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló jogszabály vonatkozó részének hatályon kívül helyezését.
 • A TÖOSZ kezdeményezi, hogy az állami költségvetés kompenzálja az önkormányzati tulajdonú víziközmű társaságok veszteségeit.
 • A TÖOSZ-tag önkormányzatok a szolidaritás és egyenlőség elvén a fejlesztési források térségi felzárkóztató, integrált területalapú elosztásának elvét várják el mind a hazai, mind a nemzetközi fejlesztési programokban.
 • A TÖOSZ számára kiemelt prioritás a Magyar Falu Program. Ugyanakkor a fenti alapelvek mentén javasoljuk pontos, széleskörű és demokratikus módon a program hosszú-, középtávú megtervezését.
 • A TÖOSZ indokoltnak tartja és kezdeményezi, hogy a polgármesterek díjazásának törvényi szabályozása – az önkormányzati köztisztviselők díjazásával párhuzamosan – a településvezetői felelősséghez és a tisztség társadalmi presztízséhez igazodva módosuljon.
 • A TÖOSZ indokoltnak tartja a közszolgálati járadék intézményének újbóli bevezetését a 2019-2024-es önkormányzati választási ciklusban.
 • A TÖOSZ elvárja, hogy az önkormányzati köztisztviselők bérezése azonos mértékű legyen a kormányzati tisztviselők bérezésével

A TÖOSZ elvárások és kezdeményezések című dokumentum: ITT található

A küldöttgyűlés zárásaként elismeréseket és a TÖOSZ ez évben adományozott kitüntetéseit adták át. A idei évi kitüntetettek névsora ITT található.

(TÖOSZ Hírek)

Hirdetés