tv5A Semjén Zsolt által kedden éjjel benyújtott salátatörvény lényegében véve megszünteti a „függő hatályú döntés” intézményét. Ha a törvénymódosítást elfogadják, a közigazgatási eljárásokban megszűnik az az automatizmus, hogy az eljárási határidő eltelte esetén a kérelmező kérelme automatikusan elfogadásra kerül, az indoklás szerint erre a hatóságok terheinek csökkentése érdekében van szükség. A törvényjavaslat e fontos részének megértéséhez ügyvédek szakmai segítéségét kértük.

A függő hatályú döntést az Általános Közigazgatási Rendtartás (Ákr.) 43. § szabályozza. E szerint a hatóság függő hatályú döntésében kell rendelkezni az eljárási díj / illeték megfizetési kötelezettségről (ha van) és arról, hogy a kérelemben szereplő jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. 

Ez azért lényeges, mert ha az ügyre irányadó ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügyben érdemben nem döntött és az eljárást nem szüntette meg, úgy a függő hatályú végzés „élessé válik", azaz a kérelmező kérését automatikusan teljesíteni kell - magyarázta el kérdésünkre Zalán Gábor ügyvéd.

A cikk itt folytatódik »

 

Hirdetés