eloge2A következő időszakban rendszeresen hozunk néhány gondolatot, amelyhez kapcsolódóan részletes anyagokat is kínálunk. Mindezt az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) program keretében, a jó helyi önkormányzás jegyében tesszük, a 12 alapelv mentén. Amennyiben Ön ezeket látva úgy érzi, hogy jó szinten áll önkormányzata a jó kormányzás kiválóságában, ne habozzon, szerezze meg az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet! Ezúttal a kompetenciáról és kapacitásról szóló hetedik alapelv a témánk.

Hetedik alapelv

Kompetencia és kapacitás

Ez az elv kifejezetten hangsúlyozza annak szükségességét, hogy biztosítani kell a közalkalmazottak szakmai készségeinek folyamatos szinten tartását és erősítését, hogy megőrizzék és fejlesszék teljesítményüket és jobb eredményeket érjenek el.

 1. A helyi önkormányzati munkában résztvevő valamennyi alkalmazott megfelel a képzettségi kritériumoknak és szakmai kompetenciáit folyamatosan fejleszti, így biztosítva a szolgáltatások szakmai színvonalát és hatékonyságát.

A közszolgálat „létjogosultsága " a polgárok szolgálata és mindennapi életminőségük javítása, így mindenki, aki egy helyi hatóságnál dolgozik, hozzájárul ehhez az alapvető célkitűzéshez. Köztisztviselőnek lenni tehát komoly felelősségvállalással jár. Annak érdekében, hogy az állampolgárok számára bizonyítani tudják, hogy a közpénzeket hatékonyan és eredményesen használják fel, a köztisztviselőknek folyamatosan igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a munkájukhoz szükséges szakmai készségekkel. És nemcsak, hogy rendelkeznek velük, hanem pontosabban, közszolgálati pályafutásuk során végig arra törekednek, hogy fejlesszék képességeiket, igyekeznek egyre jobb szakemberekké válni. Az önkormányzatoknak erre a szempontra is ügyelniük kell, amikor stratégiáikról és programjaikról döntenek, és lehetővé kell tenniük alkalmazottaik számára, hogy napról napra fejlődjenek.

A helyi hatóságok jellemzően nagy szabadsággal rendelkeznek saját munkakörnyezetük meghatározásában. Fontos, hogy a munkakörülmények olyanok legyenek, amelyek lehetővé teszik a magasan képzett munkatársak felvételét és megtartását az érdemek és a szakértelem alapján. Ennek érdekében megfelelő képzési lehetőségeket, javadalmazást és karrierlehetőségeket kell biztosítani.

 1. A köztisztviselők motiváltak, hogy folyamatosan javítsák a teljesítményüket

A motivált és képzett munkaerő kulcsfontosságú a produktivitás növeléséhez és a szolgáltatások minőségének javításához.  A kihívás abban rejlik, hogy miként lehet a köztisztviselőket a folyamatos önfejlesztésre motiválni. A motiváció azért jelentős tényező, mert még a jó teljesítményhez szükséges tudással, készségekkel és képességekkel rendelkező emberek teljesítménye is csökken, ha nem motiválják őket.

A köztisztviselőknek hinniük kell abban, hogy a folyamatos tanulás az ő érdekük, és a helyi hatóságoknak stratégiáikban biztosítaniuk kell erre lehetőséget.

A különböző szolgáltatásnyújtási modelleken belül vannak rejtett ösztönzők, amelyek hatással vannak a szolgáltatást nyújtók motivációira. Az, hogy a mögöttes motivációk és a politikai döntésekbe ágyazott ösztönzők közötti kölcsönhatás hogyan érvényesül, hatással lesz a politika és a gyakorlat hatékonyságára vagy eredményességére.

Ezért a helyi hatóságoknak a dolgozók teljesítményének javítása és a jobb eredmények elérése érdekében a gyakorlati eljárásokra és eszközökre kell összpontosítaniuk. A köztisztviselőknek a változó szerepekre való jobb felkészítését célzó hatékony stratégiák és taktikák közé tartoznak:

 • A közszolgálati motiváció integrálása a humánerőforrás-gazdálkodási folyamatokba.
 • A munkakörökön belül értelmet és célt teremteni és közvetíteni
 • Olyan munkakörnyezet kialakítása, amely elősegíti a közszolgálati motivációt.
 • A közszolgálat beépítése a szervezet küldetésnyilatkozatába és stratégiáiba.
 • A közszolgálat társadalmi legitimációjának megteremtése.
 1. Gyakorlati módszerek és eljárások létrehozása, készségfejlesztés a kapacitás növelése, a jobb eredmények elérése érdekében.

A helyi hatóságoknak arra kell törekedniük, hogy magasan teljesítő szakemberek dolgozzanak náluk, de nem csak vezető vagy szakértői pozíciókban, hanem pályakezdőként is. Ezeket az erőforrásokat pedig tovább kell fejleszteni kapacitássá, hogy a helyi közigazgatás jobb eredményeket érjen el, mindezt a közszolgáltatások sikeres megvalósításának érdekében.

A készségfejlesztés növeli az emberek képességét arra, hogy a helyi közigazgatásban dolgozzanak, és elégedettséget és motivációt nyújt számukra.

A hatóságoknak kereteket és eljárásokat kell kidolgozniuk a helyi humánerőforrással kapcsolatos céljaik eléréséhez - hiteles és életképes intézmények kiépítéséhez és az egyéni készségek fejlesztéséhez, mivel e kettő elválaszthatatlanul összefügg.

Ez egy sor intézkedéssel érhető el:

 • Első lépésként személyzeti auditot kell végezni annak érdekében, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol többletkapacitás van, és azokat, ahol hiányosságok tapasztalhatóak, amelyeket pedig meg kell oldani.
 • Megfelelően képzett személyek felvétele a helyi önkormányzatoknál rendelkezésre álló munkaerő minőségének javítása érdekében.
 • A helyi fejlesztések tervezésével és irányításával kapcsolatos képzést meg kell gyorsítani, mivel ez képezi majd az alapot a helyi közigazgatás humán kapacitásának megerősítéséhez.
 • Fejleszteni azt a képességet, amely segít tanulni a múltbeli tapasztalatokból és azokat felhasználni a jövőbeli és hatékonyabb beavatkozásokhoz.
 • A helyi hatóság kapacitásától függően és azt az igényt figyelembe véve, hogy a folyamatot saját hatáskörükön kívüli tapasztalatokkal is gazdagítsák, a helyi hatóságok dönthetnek úgy, hogy külső közvetítők szolgáltatásait is igénybe veszik.

Összefoglalva:

 • A helyi hatóságoknak speciális eljárásokat és eszközöket kell kidolgozniuk a helyi alkalmazottak készségeinek kapacitássá való átalakításához az egész közigazgatás jobb eredményességét szolgálandó.
 • A helyi hatóságoknak a gyakorlati eljárásokra kell összpontosítaniuk a munkateljesítmény javítása érdekében.

Olvasson bővebben a témáról a 7. alapelvhez kapcsolódóan: ITT

Az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyről bővebben és jelentkezés önkormányzatok részére: http://xn--tosz-5qa.hu/news/706/73/Felhivas-Europai-Kivalo-Kormanyzas-Vedjegy-ELoGE-elnyeresere/

(TÖOSZ Sajtó)

Hirdetés