Az Alkotmánynak az önkormányzatokkal kapcsolatban talán legfontosabb rendelkezése annak kimondása volt, hogy a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzáshoz való jog. Az Alkotmány alapján tehát az önkormányzás alanya a választópolgárok közössége. A helyi önkormányzás - deklarálja az alaptörvény - a választópolgárok közösségét érintő közügyek önálló, demokratikus intézése, a közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. E fontos intézményrendszer felépítéséről, működésének szabályairól, jogairól és kötelezettségeiről, szabályrendszeréről és jelene mellett, várható jövőjéről is olvashatnak e könyvecskében.

A kiadvány ára: 980 Ft (bruttó)

Letölthető: Megrendelő lap

Hirdetés