Hazánk vízkészlete nemzeti kincsünk, megvédése mindannyiunk érdeke – hangsúlyozta V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára a víz világnapja alkalmából.


Az ivóvíz minden élet alapja – szögezte le V. Németh Zsolt. A kormány célja, hogy a minőségi vízszolgáltatás hosszú távon biztosított legyen a magyar családok számára. Ehhez elengedhetetlen a víziközmű-ágazat fenntarthatóbb működésének kialakítása, ezért az ágazatért önálló államtitkárság felel az Energiaügyi Minisztériumban, amely az elmúlt egy évben sikeresen konszolidálta a területet.

Felidézte, hogy 2010-ben több mint 400 szervezet biztosította Magyarországon az ivóvíz-szolgáltatást, a szennyvíz-elvezetést és -tisztítást, ez mostanra 36 szolgáltatóra csökkent. Emellett az integrációs folyamatnak köszönhetően jelenleg már az ország területének felén az állami víziközmű-szolgáltatók látják el a vízközmű-üzemeltetési feladatokat. Ezeken a területeken biztosított az ellátás és a szolgáltatások színvonalának egységes növekedése, valamint a feladatot ellátó szervezetek hosszú távú gazdasági stabilitása.

Hazánkban a lakások közműves ivóvíz-ellátottsága csaknem százszázalékos, a szennyvíztelepek száma tíz év alatt megkétszereződött, ma már több mint 800 működik, a legalább másodlagos szennyvíztisztításra bekapcsolt lakosság aránya pedig meghaladja az uniós átlagot. A meglévő infrastruktúra szinten tartása és megújítása érdekében a következő évtized legfontosabb feladata az ivóvízhálózat rekonstrukciója lesz.

A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltaknak megfelelően a kormány kiemelt figyelmet fordít folyóink és tavaink megóvására. Ezért az Energiaügyi Minisztérium segíti a vizeink megtisztítását célzó civil kezdeményezéseket, így például a PET Kupa hulladékgyűjtő versenyek megrendezését. A minél fiatalabb korban megkezdett szemléletformálás érdekében a tárca számos környezeti nevelési programot valósít meg és támogat. A Magyarországi Zöld Óvoda Hálózat intézményeiben már óvodáskortól a víz megbecsülésére, tisztán tartására és különféle víztakarékos megoldásokra nevelik a gyerekeket és ezt a célt szolgálja a BISEL program is, amely élményszerű feladatok segítségével hozza közelebb a diákokat a vízfolyások és környezetük védelmét érintő kérdésekhez.

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította március 22-ét a víz világnapjának, célul tűzve ki, hogy a nélkülözhetetlen természeti kincs a gondolkodás középpontjába kerüljön. Az idei világnap központi üzenete, hogy a jólét és a béke a vízen is múlik, jelmondata: „Víz a békéért!”.

(EM)

Hirdetés