cashA nemzetgazdaságban – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézmé­nyeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – a bruttó átlagkeresetek 3,6, a nettó átlagkerese­tek 5,0 százalékkal ha­ladták meg az egy évvel ko­rábbit - jelentette a KSH.

2013. január-szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 227 500 forint volt. A vállalkozásoknál dolgozók átlagosan 238 100, míg a közszférában - a nem köz­foglalkoztatás keretében - foglalkoztatottak 223 000 forintot kerestek. A közfoglalkoztatottak átlag­keresete 77 100 forint volt. Nemzetgazdasági szinten a bruttó keresetek 3,6 százalékkal haladták meg a 2012. január-szeptemberit.

Az átlagkeresetek a versenyszférában 3,6 százalékkal nőttek. A költségvetés területén a közfoglalkoztatottak nélkül átlagosan 5,3 százalékos volt a bruttó keresetek emelkedése. A nonprofit szektorban az alkalmazásban állók bruttó keresete 3,3 százalékkal, 208 000 forintra emelkedett.

A bruttó átlagkeresetek a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban voltak a legmagasabbak (471 600 forint), ezt az in­formáció és kommunikáció (425 600 forint), valamint az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) követte (391 900 forint). A legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (145 400 forint), a humán-egészségügyi, szociális ellátás (154 800 forint), illetve a mezőgazdaság, erdő­gazdálkodás, halászat (165 500 forint) ágakban dolgozók kerestek.

2013. január-szeptemberben a költségvetési szférában dolgozók egy része átlagosan 10 200 forint - az adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó - kompenzációban ré­szesült, míg a nonprofit szervezeteknél az erre jogosultak átlagosan 10 000 forint juttatást kaptak ezen a címen.

2013. január-szeptemberben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset átlagosan 3,4 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos - családi kedvezmény nélkül számított - nettó kereset 149 000 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 103 300, a szellemi foglalkozásúaké 197 700) forint volt, 5,0 százalékkal magasabb az előző évinél. A versenyszférában a nettó keresetek 5,1, a közszférában - közfoglalkoz­tatottak nélkül - 6,4, a nonprofit szervezeteknél 4,3 százalékkal nőttek 2012 azonos időszakához képest.

A 239 900 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,6 százalékkal volt magasabb a 2012. január-szeptemberinél. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,2 százalék volt.

Hirdetés