Egy több éves szakmai munkának az eredményeként a Bükk-vidék Geopark a tegnap hivatalosan is tagjává vált a geoparkok 213 tagot számláló, 48 országot érintő nemzetközi hálózatának, elismerve a Bükk-vidék páratlan geodiverzitását. Ezzel egy nívós társaság közé került a térség. Az UNESCO Végrehajtó Testületének döntését Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, a a Geopark Magyar Nemzeti Bizottság elnöke jelentette be.


A helyettes államtitkár kiemelte, hogy 2017-ben, négy bükk-vidéki település (Borsodnádasd, Felsőtárkány Répáshuta és Szomolya) kezdeményezésére, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásában létrejött, 2817 km2 kiterjedésű Bükk-vidék Geopark az ország egyik legösszetettebb földtani kifejlődésű területét fedi le, magában foglalva az Upponyi-hegységet és a Bükköt. A korábban létrejött Bakony-Balaton Geoparkkal és a szlovák-magyar országhatáron átnyúló Novohrad-Nógrád Geoparkkal együtt a három UNESCO globális geopark együttesen hazánk területének 7,9%-át fedi le, általuk immár az ország 324 települése vesz részt geoparki együttműködésben.

Balczó Bertalan ismertette, hogy a geoparkok célja hogy a helyi közösség ekkel együtt működve megőrizzék és bemutassák a Földtudományi természeti és kultúrtörténeti értékeket és ráirányítsák a figyelmet Földünk rendkívüli természeti és kulturális változatosságára. A geoparkok fontos szerepet töltenek be a vidéki térségek fejlesztésében a földtudományi értékekre alapuló, a helyi szolgáltatókat helyzetbe hozó fenntartható geoturizmus által. A nemzeti park igazgatóságok meghatározó szerepet játszanak hazai geoparkjaink működtetésében.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a geopark cím elnyerése nem arra utal, hogy egy újabb önálló védett területi kategória jött volna létre, és nem korlátokat vagy újabb előírásokat von maga után, hanem a lehetőségeket nyitja meg a helyi szereplőknek. Ez a cím felteszi a világtérképre is a Bükk- vidéket, ezáltal is támogatva mindazokat, akik a tevékenységüket ezen a területen a földtani értékekre alapozottan, azokhoz kapcsolódóan folytatják. Az UNESCO Globális Geopark hálózata széles körű lehetőségeket kínál a kutatások és nemzetközi együttműködések számára, és figyelmet irányít a Bükk-vidék Geoparkra, kiemelve ezen terület gazdag kulturális és természeti örökségét. Bízom benne, hogy az elnyert cím, az elismerésen túl a helyi szereplők számára is érzékelhető módon fogja a térségfejlesztést szolgálni- zárta sorait.

(AM Sajtóiroda)

Hirdetés