Hirdetés
Kompenzálják az áfát
2012. március 18. vasárnap, 17:00
afaA Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a 2012. január 1-jétől hatályba lépett, megemelt áfa tartalmat – mint a projektgazdáknak fel nem róható, jogszabályban bekövetkezett változás miatti költségnövelő tényezőt – kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy a folyamatban lévő projektek megvalósulását az áfa mértékének növekedése ne befolyásolja negatívan.

 

A Kormány elfogadta a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásában megvalósuló projektek áfa-emelésből adódó költségnövekményét az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja. Minden olyan projektgazdát kedvezőtlenül érint az általános forgalmi adó emelése, amely a projekt egészét vagy egy részét tekintve nem rendelkezik áfa-levonási joggal.

Eltérő mértékben ugyan, de minden operatív programot érinthet az ÁFA emelése, mivel az mind az eszközbeszerzéseket, mind az igénybe vett szolgáltatásokat terheli. Ezért az NFÜ úgy kívánja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy a projektgazdák számára a le nem vonható áfával érintett beszerzéseket vagy szolgáltatásokat az adóemelés ne érintse kedvezőtlenül, a projektek az eredeti tartalommal és határidővel megvalósulhassanak.

Áfa-kompenzációra jogosult minden olyan projekt kedvezményezettje, ahol a pályázat költségvetése nem 27%-os áfával került megtervezésre és a projektgazda nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért a projektje keretében elszámolható költség a le nem vonható áfa, és az áfa emelés tényleges költségnövekedést okoz.

Támogatási szerződéssel, illetve támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek esetében: A kompenzáció a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem keretében igényelhető a közreműködő szervezeten keresztül legkésőbb a záró kifizetési igényléssel egyidejűleg, és annak biztosítása a támogatási szerződés módosítását igényli. Az áfa emelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és kockázatmegosztás elvét (a kedvezményezettnek arányos önrészt kell biztosítania), valamint csak az igazolható és realizált többletkiadás lehet a kompenzációs kifizetés alapja.

Az áfa mértékének változása miatti költségnövekmény részletezése és a költség-növekedés mértékének alátámasztása a kedvezményezett feladata. A támogatási szerződés-módosítási kérelemhez csatolni kell a projekt megemelt áfa mértékkel átdolgozott költségvetését.

Támogatási döntéssel, illetve támogatási szerződéssel még nem rendelkező projektek esetében: A 2009. július 1-jét megelőzően benyújtott és 20%-os, 2009. július 1. és 2011. december 31-e között benyújtott és 25%-os áfával tervezett, támogatási döntéssel már rendelkező projektek esetében a költségvetés a szerződéskötést megelőzően 27%-os áfa mértékkel és magasabb támogatási igénnyel áttervezésre kerülhet.

A 2012. január 1-je előtt már benyújtott, de támogatási döntéssel még nem rendelkező projektek esetében a támogatási döntés meghozatalakor a 25%-os áfával tervezetett projektelemek/ költségkategóriák maximálisan elszámolható költsége 1,6%-kal automatikusan megemelésre kerül.

A 20%-os áfával tervezett projektelemek esetében az elszámolható költség 5,83%-kal kerül megemelésre. Amennyiben a támogatási szerződéssel még nem rendelkező kedvezményezett igényt tart a megemelt támogatási összegre, úgy - a támogatási szerződés megkötéséig át kell dolgoznia a költségvetését az áfa növekmény tervezett összegével; - nyilatkoznia szükséges az elszámolható költség megemeléséből adódó megemelkedett önrész, illetve – amennyiben releváns – biztosíték rendelkezésre állásáról.

Az áttervezés eredményeképpen a támogatási szerződésbe már a megemelkedett áfa-tartalommal kerül a megtervezett költségvetés, így ez lesz a későbbi elszámolás alapja.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Ossza meg a bejegyzést

 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

alapnet2

24

               CÉGBEMUTATÓ


 

Pályázati tanácsadónk

semperger_uj2

Pályázati tanácsadó kollégánk válaszol kérdéseire a semperger.kinga@etk-rt.hu címen.

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?