Hirdetés

Hogy volt régen....?
girdmario

Hirdetés
Ma 2023. márc. 26., vasárnap, Emánuel napja van. Holnap Hajnalka napja lesz.

Az önkormányzati törvény vitaanyaga és a járási hivatalok PDF Nyomtatás
2011. május 20. péntek, 12:27

 

tvÚj lendületet kapott a járási kormányhivatalokról szóló szakmai, politikai párbeszéd, ugyanis nyilvánosságra hozták a leendő önkormányzati törvény vitaanyagát. A járások államigazgatási feladat- és hatásköreinek 2013-tól induló rendszerének tanulmányozásához, vázolásához most a vitaanyagban leírtakkal gazdagodva foghatunk. Jó, ha tudjuk, logikai és kronológiai értelemben is megalapozza az államigazgatás helyi-területi szerveinek struktúráját a készülő sarkalatos önkormányzati törvény.

A vitaanyag bevezetőjében leszögezi, hogy a magyarországi kistelepüléses szerkezetben nyilvánvaló, hogy a kevesebb lakosságú és teljesítő képességű települési önkormányzatok igazgatási kapacitása szerény. (Eufemizmus máskánt: kis pénz kis foci.) E problémát a hivatali kapacitás koncentrációját célzó igazgatástechnikai megoldásokkal, így a körjegyzőségekkel, egyes jegyzői államigazgatási feladatok körzeti illetékességgel történő ellátásával stb. próbálja kezelni hatályos rendszerünk, alacsony hatékonysággal – szól a folytatás. Érdemes megjegyezni, hogy a jegyzői feladatok- és hatásköröknek körzetközpontokba történő telepítése előremutató folyamat volt, amit folytatni kíván a leendő Ötv. és a járási hivatallal a közigazgatási reform is.

A II. fejezet államigazgatási ügyekkel foglalkozó része kimondja, hogy szükséges az államigazgatási hatósági ügyek döntő többségének állami szervekhez történő telepítése (megyei kormányhivatalok, járási hivatalok). Felmerül a kérdés, hogy mit jelent a döntő többség, de még inkább mi az a hatáskör, ami nem tartozik ide, ergo önkormányzati hivatalnál maradó államigazgatási hatáskör? A vitaanyag összegzés fejezetében ezzel szemben a megfogalmazás: szükség van arra, hogy a jelenlegi, a jegyzők által ellátott államigazgatási feladatok átkerüljenek a létrehozandó járási kormányhivatalokhoz.

Nagyobb a zavar a következő gondolatban: a klasszikusan állami feladatoknak a jó része jelentős technikai hátteret, szakmai felkészültséget igényel, melyet minden településen nem lehet biztosítani (pl. építéshatóság, gyámügy, okmányiroda), az állami szervek hatékonyabban tudják biztosítani ezek ellátását. Az első kérdés hasonló: mit jelent az, hogy a feladatok jó része? Szakmai felkészültséget melyik része nem igényel? Továbbá az okmányirodák technikai hátterét, és az építésügyben a speciális szakmai felkészültséget eddig sem biztosították minden településen!

A III. fejezetben a községek működésénél említi a vitaanyag, hogy csak a tényleges helyi ügyek ellátása marad helyben, úgymint a településüzemeltetés -fejlesztés -rendezés, adóügyek stb. Az adóigazgatás „helyben maradása” mellett az önkormányzatiság elve, járási központba (önkormányzati egyesített hivatalba?) telepítése mellett a földhivatali és okmányirodai adatbázishoz való hozzáférés szólhat, bár ez utóbbi „helyben maradás esetén” kellő óvatossággal végrehajtott jogszabály-módosítással rendezni lehet. Az összegzésben újra találkozunk az adóügyekkel: 2000 fős lélekszám alatt az önkormányzat nem működtethetne önálló hivatalt, így ilyen esetben a községi igazgatási faladatokat (pl. helyi adóügy) a járási székhelyen működő összevont (egyesített) önkormányzati hivatal látja el. Bár nincs nevesítve, de érdekes sorsa lehet a gépjárműadónak, mint nem helyi adónak. Ha összeköti sorsát továbbra is a helyi adókkal, akkor önkormányzati hivatalban, ha nem akkor járási kormányhivatalban intézhetjük az ezzel kapcsolatos ügyeket.

Jöjjön a legfontosabb: a járási jogú városok számát 200-ra becsüli a vitaanyag. (Így fogalmaz: várhatóan nagyságrendileg 200 db.) Ezzel felerősíti azon városvezetők (teljesen indokolt) félelmét, akik településén – egyelőre – működik okmányiroda, gyámhivatal, építésügyi hatóság, de nem kistérségi körzetközpontok, ezáltal a reform vesztesei közé kerülhetnek önhibájukon kívül. Ne kerteljünk: ezek a városok belátható időn belül nem heverik ki ezt a veszteséget, itt jelenleg is kincset ér egy diplomával és nyelvvizsgával betöltött kormánytisztviselői, köztisztviselői állás. Az okmányirodák (gyámhivatalok) száma több mint 250, a kistérségi körzetközpontoké 170 feletti, tehát 200 járással számolva a jelenlegi körzetközpontoknak nincs félnivalójuk. A harc tehát megközelítőleg 30 járási jogú város titulusáért mehet (megy).

A vitaanyag konkrét útmutatást ad a jövőre nézve a reform kidolgozásában résztvevő más minisztériumoknak: a közigazgatás átalakítása során célszerűnek mutatkozik ezek a városok járási központként történő kialakítása (számukat tekintve összhangban a járások számának tervezetével). Itt mindenképp működne legalább egy, a járáshoz tartozó önkormányzatok egyesített hivatala.

A legtöbb vitára okot adó mondat: ezeken a településeken működnek a „körzetközponti” oktatási, egészségügyi ellátó intézmények, az önkormányzatokhoz kapcsolód közfeladatokat ellátó szervek (pl. rendőrség, okmányiroda, tűzoltóság, építésügyi hatóság, gyámhatóság). Ezen közfeladatokat ellátó szervek illetékességi területe célszerű, ha egybeesik a járási hivatalok illetékességi területével – folytatódik a szöveg.

Itt a vitaanyag érthetetlenül az önkormányzatokhoz kapcsolódó közfeladatokat ellátó szerveknek nevezi az okmányirodát, az építésügyi hatóságot és a gyámhatóságot a rendőrség és a tűzoltóság mellett, majd megállapítja, hogy célszerű, ha ezek illetékességi területe egybeesik a járási hivatalok illetékességi területével. Természetesen a bevezető részben leírtakkal összhangban, az okmányirodában, az építésügyi hatóságnál és a gyámhatóságnál államigazgatási hatásköröket látnak el, és megjósolható, hogy a járási hivatalok illetékességi területével megegyezően alakul majd illetékességi területük, hiszen a járási (kormány)hivatal részei lesznek.

Marton V. Krisztina

Ossza meg a bejegyzést

 

Hozzászólások

 
0 #5 Ágnes 2011-05-21 12:40
Csak egy szempont. Négyen vagyunk jogászok az irodán. Az átcsoportosítás okkal csökken a feladat, a jogeset is. Arra nem is gondolok, hogy az önkormányzat szerződéseit a kormányiroda jogászai fogják ellenjegyezni. De így is elbocsátás lesz a vége, hasonlóan más városokhoz, kerületekhez. A jogi szakma pedig jelen állapotában már most is túltelített. Ezrével mehetnek közmunkára majd a jogászok hamarosan, jól fogunk kinézni, ároktisztítás közben. 19 évi tanulás után ..
 
 
+2 #4 Benedek Anita 2011-05-21 11:47
Nagyon magas színvonalú szakmai összefoglaló, ajánlom a döntéshozók figyelmébe. egyszerűen a maostani kormányban nem léteznek előzetes vizsgálatok az intézkefések hatásairól. Bár a szakanyag is feltételezéseke t tartalmaz, még ha megalapozottak is, ezen az úton tovább kellene menni, és minden egyes változást komplex módon kielemezni. Egyábként az új renddel fejet ugrunk a sötétbe.
 
 
+3 #3 Héjas Kálmán 2011-05-21 09:14
Remélem, hogy nem a helyi adók kivetésére fogják öszötnözni az önkormányzatoka t anyagi helyeztük javítására. Mert az taőasztalatból mondom, egyszerűen nem fog befolyni.
 
 
+1 #2 Bgabi 2011-05-21 06:30
Kedvs Krisztina!

Jó volna többet tudni a gépjárműadó sorsáról.

üdv: bgabi
 
 
+9 #1 Lantos László 2011-05-20 16:19
Kedves Krisztina!
Ismételten jelentkezem, ez az anyag is igen figyelemre méltó, most is nagyrabecsülése met fejezem ki.
Remélem folytatja, én várom a következőket is.
üdvözlettel:
Lantos László
 

Téma lezárva; további hozzászólás nem lehetséges.

alapnet2

25

               CÉGBEMUTATÓ


 

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?

Tudástár hozzászólásai

 • Két éve megjelent a 2013. L. törvény és a 77/2013 (XII.19) NFM rend. a... Tovább...
 • Ahogyan egy ismerősöm mondta nemrégen: "hülyeség az egész" Tovább...
 • Ejnye-ejnye: Ti tényleg nem tudjátok? Hát közel kell ülni a tűzhöz. Tovább...
 • Hát nem tudjátok?! Tovább...
 • Gratulálok ,lényegre törő értelmes összefoglaló.Va jon rajtunk kívül o... Tovább...
 • A cikkel kapcsolatban mindenki figyelmébe ajánlok egy online közbeszer... Tovább...
 • A közigazgatási eljárás legfontosabb eleme a tényállás tisztázása. Enn... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Gyámügyi területen a gyámhivatalokró l szólt. Mi vár... Tovább...
 • Csak egy szempont. Négyen vagyunk jogászok az irodán. Az átcsoportosít... Tovább...
 • Nagyon magas színvonalú szakmai összefoglaló, ajánlom a döntéshozók fi... Tovább...
 • Remélem, hogy nem a helyi adók kivetésére fogják öszötnözni az önkormá... Tovább...
 • Kedvs Krisztina! Jó volna többet tudni a gépjárműadó sorsáról. üdv: bg... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Ismételten jelentkezem, ez az anyag is igen figyelem... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Ma reggel már írtam egy észrevételt egy másik cikkéh... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Kiváló és igen hasznos anyagot küldött a szerkesztős... Tovább...