Hirdetés

Hogy volt régen....?
girdmario

Hirdetés
Ma 2023. márc. 26., vasárnap, Emánuel napja van. Holnap Hajnalka napja lesz.

Jegyzői államigazgatási hatáskörökből járási kormányhivatali hatáskörök (avagy: egy kis ráhangolás) PDF Nyomtatás
2011. május 16. hétfő, 13:43

kormhivA jegyzők államigazgatási hatáskörei átkerülnek a járási kormányhivatalokhoz - nyilatkozzák a kormánypolitika helyi és országos képviselői. A tervek szerint a változással a törvényben meghatározott kistérség körzetközponti feladatot ellátó települési, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzőjének a jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjének, valamint a legkisebb települések önkormányzatainak jegyzőinek az államigazgatási hatáskörei is a járási kormányhivatalokhoz kerülnek, 2013. január elsejétől. Az alábbiakban a járásokhoz átkerülő államigazgatási hatásköröket vesszük nagyító alá, továbbá ágazatonként vizsgáljuk meg az átalakulás lehetséges menetrendjét, nehézségeit.

   Természetesen a járási hivatalok számának és székhelyének meghatározása, vagy legalább kialakításuk koncepciójának ismertetése után lehetséges a hatáskörök telepítéséről pontosabb képet alkotni.

   Első lépésben lássuk a jegyzők okmányirodákban gyakorolt feladat-és hatásköreit. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által meghatározott körzetközpontokba telepített, a közlekedési igazgatással, útlevéllel, vállalkozói igazolvánnyal, parkolási igazolvánnyal, nyilvántartásokkal kapcsolatos hatásköröket zökkenőmentesen a járásokhoz telepíthetné a jogalkotó, amennyiben a járások száma közelítene a körzetközpontok számához. Ezzel szemben, az előrejelzések szerint ennél jóval kevesebb járásra számíthatunk, így a járási hivatal és okmányiroda nélkül maradt városokból vándorolhat, vagy ingázhat az ügyintéző, utazhat az ügyfél. Feltételezhetően a kormánymegbízottak vezetésével, felkészült munkacsoportok által, szakmai, pénzügyi, infrastrukturális szempontok szerint megyénként előkészített javaslatok alapján születik meg a végső politikai döntés a járásokról és hatásköreikről, de előre láthatóan a legkeményebb diónak az átszervezésnek ez a vonulata ígérkezik.

   (1923-1938 között működött 150 járás, a tanácsrendszer 1950-es kialakítása előtt 150, később 140, majd 1983-ban 83 volt a járások száma, az okmányirodák száma több mint 250, a kistérségi körzetközpontoké 170 feletti.)

   A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény melléklete sorolja fel azokat a kistérségi körzetközpontokat, ahol-többek között- a zajvédelmi, (környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) és levegőtisztaság-védelmi (a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23. Korm. rendelet) hatásköröket gyakorolja a jegyző, vagy éppen temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként jár el.  A kistérségek száma közelebb esik a leendő járásokéhoz, valamint a hatáskörök száma és súlya is csekélyebb, mint az okmányirodákban, ezért itt egy fokkal könnyebb átállás prognosztizálható. Az okmányirodai folyamathoz hasonlóan itt is kiemelt hangsúlyt kell fektetni a járásközponton kívül lakók közlekedési lehetőségeire. Ezeknél az ügytípusoknál (és még sok másnál a birtokvédelemtől az üzletek működési engedélyezési eljárásáig) az eljárás nagyon lényeges eleme a helyszíni szemle, ezért a hatóság részéről is igény lehet a járási hivatal és a település közötti távolság lehető legkisebbre szorítása.

   Az építésügyi ágazatban az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza az elsőfokú hatósági hatásköröket. Az úgynevezett kiemelt –saját településükön kívül és nagyobb illetékességi területen eljáró- kvázi körzetközpontú építésügyi hatóságok száma, székhelye az okmányirodákhoz hasonló, ezáltal az átalakulás buktatói is hasonszőrűek, azzal a megjegyzéssel, hogy a szakembergárda biztosítása, költöztetése itt talán még hangsúlyosabb.

   A szociális-és gyámügyi területen a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében nincs jelentős eltérés a városi gyámhivatalok és az okmányirodák számának és székhelyének meghatározásában, tehát az okmányirodáknál és az építésügyi hatóságoknál leírtak itt is érvényesek. Alá kell húznunk, hogy sok olyan város lesz a reform után, amely hivatalának okmányirodai, építésügyi, gyámhivatali hatásköreit és ügyintézőit egyszerre veszíti el, ami érzékelhető feszültséggel járhat.

   Végül, de nem utolsósorban, a települési önkormányzatok jegyzőihez telepített hatáskörökről ejtsünk pár szót, amelyeket érdemes két csoportba osztani. Az első csoportba sorolhatóaknál megtaláljuk a szabálysértési vagy az ipari és kereskedelmi ágazat hatásköreit, amelyek az egyszerűbben, könnyebben a járáshoz telepíthető hatáskörök. Visszatérő kérdés, hogy ha maradnak államigazgatási hatáskörök a települési jegyzőknél, akkor melyek lesznek azok?

   A rászorultsági, méltányossági alapon intézendő, valamint személyes megjelenést kívánó szociális ügyeket indokolt lenne települési szinten tartani. Kitűnő példa és jól érzékelteti a helyzet súlyát, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a közlekedési kedvezmények iránti kérelmet jelenleg is a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani akkor is, ha nem minden esetben születik meg a döntés a települési jegyzőnél.

   Átmenetet képez ezen gondolatmenet alapján a jegyző birtokvédelmi hatásköre, illetve a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos (nem feltétlenül hatósági) hatásköre.

   Az adóhatósági hatásköröknél egy megjegyzést kell tennünk. 2012. január 1-én lép hatályba Magyarország Alaptörvénye. A 32. cikk kimondja: a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

   A helyi adók tekintetében a települési önkormányzatok Achilles-sarka lehet, hogy az ő bevételüket esetleg más szerv szedi be. Még ha a beszedett összeg átutalása, nyilvántartása jogszabályokkal körülbástyázott is, a helyi apparátus és a képviselő-testület motivációját, „szándék-és akarategységét” nehéz lesz az új rendszerben pótolni. Bár ennek a problémának az elemzése már az egész önkormányzati rendszer és az önkormányzatok sarkalatos törvényekben meghatározott jogállásának az ismeretét feltételezi, annyit kijelenthetünk, hogy a helyi adókat bevezető, majd azokkal rendelkező képviselő-testület, és az azokat beszedő és nyilvántartó jegyző és hivatal területi, szervezeti szétválasztása sok probléma forrása lehet.

 

Marton V. Krisztina

Ossza meg a bejegyzést

 

Hozzászólások  

 
+4 #4 léna 2011-05-31 15:17
A közigazgatási eljárás legfontosabb eleme a tényállás tisztázása. Ennélkül egy döntést sem lehet jogszerűen meghozni. Hogy lehet a tényállást tisztázni az ügyfél lakóhelyétől ,mondjuk 20 km-re , a járási székhelyen? 5 km buszjegy oda-viszza 500 Ft. A szabálysértési törvény azon szakasza, miszerint az elkövetés helye szerinti jegyző volt illetékes, 7 hónapot élt, azután módosították, azzal az indokkal, hogy a lakóhelyen lehet a tényállást tisztázni. A hatáskör a járási hivatalnál lesz, de az eljárási cselekményeket a lakóhely szerinti jegyző fogja lefolytatni ? Akkor mi végre az egész ?
Idézet
 
 
+5 #3 minerva 2011-05-23 12:55
Kedves Krisztina!
Gyámügyi területen a gyámhivatalokró l szólt. Mi várható a jegyzői gyámhatósági hatáskörrel kapcsolatban?
Örülnék, ha erre is kitérne válaszában.
Köszönettel: P. Judit
Idézet
 
 
+2 #2 Lantos László 2011-05-20 12:52
Kedves Krisztina!

Ma reggel már írtam egy észrevételt egy másik cikkéhez. Szeretném megismételni elismerésemet a fenti szakmai tanulmány megjelentetéséhez.

üdvözlettel
Lantos László
Idézet
 
 
+4 #1 Lantos László 2011-05-20 07:09
Kedves Krisztina!

Kiváló és igen hasznos anyagot küldött a szerkesztőségne k. Mély főhajtással gratulálok! Javaslom, hogy a Belügyminisztér ium honlapjára kötelező olvasmányként is kerüljön fel a tanulmány. A mostani elképzelések és várható változások, változtatások miatt is szükséges lenne minél több érdemi javaslat és szakmai vélemény ismertetése a döntéshozók és az érintettek számára.
További jó munkát és egészséget kívánok, tisztelettel: Lantos László
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

alapnet2

25

               CÉGBEMUTATÓ


 

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?

Tudástár hozzászólásai

 • Két éve megjelent a 2013. L. törvény és a 77/2013 (XII.19) NFM rend. a... Tovább...
 • Ahogyan egy ismerősöm mondta nemrégen: "hülyeség az egész" Tovább...
 • Ejnye-ejnye: Ti tényleg nem tudjátok? Hát közel kell ülni a tűzhöz. Tovább...
 • Hát nem tudjátok?! Tovább...
 • Gratulálok ,lényegre törő értelmes összefoglaló.Va jon rajtunk kívül o... Tovább...
 • A cikkel kapcsolatban mindenki figyelmébe ajánlok egy online közbeszer... Tovább...
 • A közigazgatási eljárás legfontosabb eleme a tényállás tisztázása. Enn... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Gyámügyi területen a gyámhivatalokró l szólt. Mi vár... Tovább...
 • Csak egy szempont. Négyen vagyunk jogászok az irodán. Az átcsoportosít... Tovább...
 • Nagyon magas színvonalú szakmai összefoglaló, ajánlom a döntéshozók fi... Tovább...
 • Remélem, hogy nem a helyi adók kivetésére fogják öszötnözni az önkormá... Tovább...
 • Kedvs Krisztina! Jó volna többet tudni a gépjárműadó sorsáról. üdv: bg... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Ismételten jelentkezem, ez az anyag is igen figyelem... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Ma reggel már írtam egy észrevételt egy másik cikkéh... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Kiváló és igen hasznos anyagot küldött a szerkesztős... Tovább...