Hirdetés
Pénzbüntetés az ítélet a szegedi parkolóperben PDF Nyomtatás
2020. január 13. hétfő, 08:00

birosag02Másodfokon pénzbüntetéssel sújtotta pénteken az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben a vádlottakat a Gyulai Törvényszék. A vádlottakat a bíróság hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek mint társtettest, illetve mint felbujtót.

A bíróság a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetőjét 2 millió, a cég egy későbbi vezetőjét 2,5 millió, a parkolási üzletág egykori vezetőjét, valamint Szeged egykori címzetes főjegyzőt egyaránt 2 millió, a korábbi alpolgármestert 1,4 millió, Botka László polgármester kabinetfőnökét 1,35 millió forint pénzbüntetéssel sújtotta. A törvényszék megállapította, hogy a vádlottak 2010 és 2012 között ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek anélkül, hogy erre képviselő-testületi felhatalmazásuk vagy egyéb jogszabályi alapjuk lett volna. Olyan személyek is részesültek ingyenes parkolóbérletben, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal. A vádlottak ellen a 2008-ban és 2009-ben kiosztott parkolóbérletek miatt indult eljárást elévülés miatt megszüntette a bíróság.

Az önkormányzatnál évente döntöttek arról, hogy kik kerüljenek fel arra a listára, amely alapján adott rendszámú autókra a Szegedi Közlekedési Kft. ingyenes bérleteket állított ki. A listát a kabinetfőnök készítette el, azt vezetői értekezleten vita nélkül hagyták jóvá, az értekezletekről jegyzőkönyv nem készült. A listákat a címzetes főjegyző és az alpolgármester írta alá. A Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetői pedig utasította a parkolásiüzletág-vezetőt a bérletek átadására az önkormányzatnak. A bérleteket ezt követően osztották ki átvételi elismervény ellenében az érintetteknek.

A közlekedési vállalat és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján a társaság üzemeltette az önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyeket. A parkolási díjak beszedéséből, a jegyek és bérletek eladásából származó bevétel az önkormányzatot illette, de a bevételeket a társaság szedte be és számolta el. A cég a parkolóbérletekről - 2010 kivételével - számlát állított ki az önkormányzatnak, ezeket azonban a város nem egyenlítette ki, és ez nem is állt szándékában. Így a város tulajdonában álló Szegedi Közlekedési Kft.-nek a vádlottak mintegy 29 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. Közgyűlési rendelet az ingyenes parkolóbérletek kiadásáról csak 2013. január 1-jén lépett hatályba.

Vígh Edit tanácselnök az indoklás során hangsúlyozta: a vádlottak alaptalanul hivatkozhattak a szokásjogra. A bíró úgy fogalmazott, „a 21. században, nem a középkorban élünk”, a szegedi önkormányzat azonban 2012-ig nem alkotott jogszabályt arról, kik jogosultak parkolóbérletekre. A jelenleg hatályos rendelet alapján is jogellenes lenne, ha az önkormányzat ingyenesen, a jogszabályban meghatározott személyeken kívül másoknak juttatna bérletet.

A vádlottak az általuk indokolatlanul hosszúnak tartott eljárás során mindvégig ártatlanságukat hangoztatták, arra hivatkozva, hogy nem történt kötelességszegés. A bérletek kiosztása a várost munkájukkal segítő közszereplőknek a parkolórendszer 1996-os kialakulása óta jogszerű gyakorlat volt, ahogy az ország más nagyvárosaiban. Álláspontjuk szerint az intézkedés a közérdeket szolgálta, az önkormányzatot és a céget nem érte kár, ahogy akkor sem, amikor a cég ügyvezetője másoknak, így az ügyészség, a bíróság vagy a rendőrség vezetőinek juttatott bérleteket.

A törvényszék enyhítette az első fokon eljáró Gyulai Járásbíróság felfüggesztett büntetést kiszabó ítéletét. A korábbi alpolgármester és a Szegedi Közlekedési Kft.-t 2011-től irányító vádlott esetében az ítélet jogerőssé vált. Az elévülés miatt az eljárást megszüntető döntés ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be súlyosabb büntetés kiszabását kérve. A jelen lévő vádlottak és védőik a megszüntető végzés ellen bűncselekmény hiányában történő felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

Ossza meg a bejegyzést

 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Szabályozási Tudsátár

online

Kiemelt témák hozzászólásai

 • Hát érdekes, van némi .....s bennem.Úgy érzékelem nekünk nem volt érdemes ezen k... Tovább...
 • Hát akkor nézzük, hogy milyen bevételt lehet még elvenni az önkormányzatokt ól -... Tovább...
 • A kör bezárult az önkormányzatok részére. A kormányzat elvonja a teljes gépjármű... Tovább...
 • Sajnos nem csak az említett önkormányzati kör kerül-került nehéz helyzetbe, hane... Tovább...
 • Ez aztán az ügyfélbarát ügyintézés. És a dolgozók mit szóltak ehhez. 42 óra/hét,... Tovább...
 • A magyar vidék - elsősorban a kis falvakra, városokra gondolok - halott. Nincs é... Tovább...
 • A leírtaktól nagyobb a baj a kistelepüléseke n ahol az adóerő képesség még a 100... Tovább...
 • Tisztelt Államtitkár Úr! Megadóztathatju k-e az önkormányzat közigazgatási terül... Tovább...
 • Á, dehogy fenyegeti pénzügyi csőd az önkormányzatoka t?! A kormány elvonja a tel... Tovább...
 • Az adott településen a helyi önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal a leg... Tovább...
 • ...elég nekünk ez a szorzó. Varga Mihálytól kapott - pár évvel ezelőtti 40.-Ft-o... Tovább...
 • Az 1990-es rendszerváltozá s , a demokrácia egyik alap pillére volt - sajnos már... Tovább...
 • Dolgozik az önkormányzati hivatalokban kb. 30.000. köztisztviselő. Többek között... Tovább...
 • Amennyiben a kormányzat elveszi az önkormányzatokt ól a maradék bevételeket is, ... Tovább...
 • Nem egészen jó az okfejtés. Az önkormányzatok mindent megtettek amit megtehettek... Tovább...