Hirdetés
Jegyző - Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:22

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3903 Bekecs, Honvéd utca 54.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.

Ellátandó feladatok:

A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§-ban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal Legyesbényei Kirendeltségén.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, igazgatásszervező; közigazgatás-szervező alapképzési szakon; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles ,

         B kategóriás jogosítvány,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Legalább öt év közigazgatási gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat,

         Anyakönyvi szakvizsga megléte,

         ASP rendszer felhasználó szintű ismerete,

         Helyismeret

         Nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,

         végzettséget igazoló okiratok másolata,

         szakvizsgát igazoló oklevél másolata,

         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

         a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,

         a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,

         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bodnár László polgármester nyújt, a 47/368-857/12 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3903 Bekecs, Honvéd utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/2072/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

         Személyesen: dr Bodnár László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3903 Bekecs, Honvéd utca 54. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn belül benyújtott érvényes pályázatokok után Bekecs és Legyesbénye Polgármestere dönt a kinevezésről. A kinevezéshez a polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Bekecs és Legyesbénye községek hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekecs.hu és www.legyesbenye.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést