Hirdetés
Vagyongazdálkodási ügyintéző - Péceli Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2020. június 26. péntek, 10:17

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésével, hasznosításával, vagyonkezelésével, nyilvántartásával, így különösen a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerinti önkormányzati feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 4/2017. (I.31.) és a 34/2019. (XII.5.) önkormányzati rendeletek az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 20. pontja alapján: Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         vagyongazdálkodásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, rövid motivációs levél, a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az "A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:" résznél feltüntetett nyilatkozatok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Attila műszaki és beruházási irodavezető nyújt, a +3620-348-9769 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Péceli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/111-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző.

vagy

         Személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán zárt borítékban történő leadással, Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 1. emelet .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban szereplő valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. Kizárólag a pályázat feltételeinek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget személyes meghallgatásra. Az állás betöltéséről a Péceli Polgármesteri Hivatal jegyzője dönt, a polgármester egyetértésével. A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu) - 2020. június 23.

         Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2020. június 23.

         Pécel Város Önkormányzatának hivatalos lapja - Péceli Hírek 2020 júliusi lapszáma

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatok: - nyilatkozat arról, hogy vállalja a közigazgatási alapvizsga kinevezéstől számított 2 éven belüli letételét (amennyiben azzal a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik), - nyilatkozik arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - nyilatkozat arról, hogy vállalja a 6 hónapos próbaidőt.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecel.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést