Hirdetés
Aljegyző - Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2020. március 04. szerda, 13:03

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

 

Ellátandó feladatok:

Elősegíti a képviselők, bizottságok, polgármester és a jegyző munkáját. Előterjesztést készít a Képviselő-testületek ülésére, szükség esetén önkormányzati rendeletalkotást kezdeményez, rendelettervezetet készít, illetve ezek készítésében közreműködik a jegyző rendelkezése szerint. A képviselő-testületi ülésekre készített előterjesztések, határozati javaslatok törvényességi, alaki, tartalmi vizsgálata. Közreműködik a helyi önkormányzati rendeletek kihirdetésében, hatályos rendeletek egységes szerkezetbe foglalásában. A Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak feldolgozása a jogszabály-programban (Nemzeti Jogszabálytár).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a törvényesség megtartása, a Képviselő-testületek, a bizottságok elé kerülő előterjesztések alaki, tartalmi, törvényességéi szempontoknak megfelelően való előkészítése, helyi rendeletek alkotásának, módosításának előkészítése,valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, jogász szakon szerzett szakképzettség,

         B kategóriás jogosítvány,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         közigazgatási gyakorlat - legalább 10 év szakmai tapasztalat, amiből legalább 5 év vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         jogi szakvizsga

         aljegyzői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részeletes szakmai önéletrajz

         iskolai végzettséget, szakképzettséget, közigazgatási szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

         a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepció

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző nyújt, a 87/581-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1545/2020. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 20.

Ossza meg a bejegyzést