Hirdetés
EnviroPlus Kft. PDF Nyomtatás

 

env_emb

A 2005-ben megalakult EnviroPlus Kft. az oly sok kihívást magában rejtő, szerteágazó feladatot jelentő környezetvédelem valamennyi szegmensében tevékenykedik. Munkatársai több évtizede végeznek szakértői munkát – elsősorban a környezeti zaj- és rezgésvédelem területén. A legkorszerűbb technikák és technológiák alkalmazását a németországi tulajdonostársak biztosítják (szoftver és műszergyártók/forgalmazók). Az EnviroPlus Kft. szakmai vezetésével készült el Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe, intézkedési terve!

Az EnviroPlus Kft. alapító tagjai a környezet védelme iránti személyes felelősségükből, elhivatottságukból eredően, sokéves szakmai gyakorlatuk során szerzett tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy közösen, együtt próbálnak meg tenni az oly sok kihívást magában rejtő, szerteágazó feladatot jelentő környezetvédelem terén – elsősorban a környezeti zaj- és levegőszennyezés elleni védelemben.

Tevékenységünk a következő általános mérnöki feladatokra terjed ki.
 • a környezet állapotának, annak az emberi egészségre gyakorolt hatása, védelme helyzetének elemzése és értékelése,
 • a környezeti és természeti értékekkel, természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatainak elemzése;
 • mérési (helyszíni és mintavételből történő laboratóriumi), monitoring és elemzési – illetve erre épülő –, adatszolgáltatási tevékenység,
 • teljes körű környezeti hatásvizsgálatok (előzetes és részletes) végzése,
 • teljes körű környezetvédelmi auditálás, felülvizsgálatok végzése,
 • szennyezés-csökkentési (terhelés-csökkentési) tervek készítése;
 • a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások értékelése, fejlesztése, az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatásának vizsgálata, értékelése.

Németországi tulajdonostársainkkal együtt törekszünk a legkorszerűbb eszközöket alkalmazva szolgálni a környezetvédelem ügyét.
Ennek a közös munkának a legnagyobb szabású eddigi eredménye a Budapest és vonzáskörzetére elkészített stratégiai zajtérkép, mely elkészítésében a kidolgozó konzorcium szakmai vezetőjeként vettünk részt.


„Láthatóvá” tesszük a zajt – Európai válasz az egyre növekvő zajterheltségre

Nagyvárosaink zajterheltsége egyre aggasztóbb méreteket ölt. A zaj elleni küzdelem mind ez ideig nem hozta meg a kívánt eredményeket. Ezt ismerte fel az Európai Unió is 2002-ben, amikor szakítva a korábbi gyakorlattal, közösségi szintre emelte a környezeti zaj elleni védelmet. A most induló folyamatnak az első hazai szakasza fejeződött be, amikor a Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest és vonzáskörzetére az európai irányelv szerint elkészített stratégiai zajtérképét.

margitsziget

A stratégiai zajtérkép az Enviroplus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft. (EnviroPlus) szakmai vezetésével készült el. A teljesítést az NFT keretén belüli készített projektek között a 2008. évben „mintaprojekt”-ként jelölték meg.

A térkép a jelentősebb források okozta zajterhelésen kívül a lakossági érintettséget is bemutatja.

Az EnviroPlus Kft. nagyon sok tapasztalatot szerezett a zajtérképezés hazánkban még újszerű technikájában.

A zajtérkép igen hasznos, sőt nélkülözhetetlen segédeszköze a tervezőknek, döntéshozóknak annak érdekében, hogy a tervezett beavatkozások, létesítések a környezeti zaj szempontjából is optimálisak lehessenek. Ez nem csak szigorúan vett környezetvédelmi, hanem gazdaságossági szempont is, hiszen a leghatékonyabb zajcsökkentést a tervezési fázisban valósíthatjuk meg. A későbbi beavatkozások az eredeti költségek többszörösére rúgnak, már ha egyáltalán műszakilag kivitelezhető megoldás található.

 

Mi is a zajtérkép?
A zajtérkép tulajdonképp számított zajhelyzetet jelenít meg. A környezet geometriai és egyéb jellemzői, valamint a zajforrás adatai a számítások bemenő állománya. Ezekből – a vonatkozó jogszabályi előírás szerint – speciális szoftver segítségével tetszőlegesen sűrű raszter hálózatra terhelési szinteket határozunk meg. Ezek sokasága adja meg a terület képét, „zajtérképét”.


Miért jó, mi az újdonság benne?
Eddig igen kevés információnk volt/lehetett környezetünk zajterheléséről. A zajterhelés meghatározására hosszas és költséges méréssorozatok álltak rendelkezésünkre. A mérések az adott helyszín adott időpontra vonatkozó helyzetét mutatták. Anélkül, hogy a méréses vizsgálatok fontosságát és szükségszerűségét megkérdőjeleznénk, le kell szögezni, hogy ez az új eszköz megteremti a lehetőségét, hogy a korábbinál nagyságrendekkel részletesebb, áttekinthetőbb képet kapjunk egy terület zajterheléséről, modellezzük a különböző beavatkozások utáni állapotát, annak hatását a terhelésre, lakossági érintettségre!

 

Az EnviroPlus Kft. által alkalmazott zajtérképezés előnyei:

 • Rövid idő alatt, nagyszámú vizsgálati pontban megbízható eredmény
 • A vizsgálati pontok, térképi síkok tetszőleges magasságokban és irányokban kijelölhetők
 • A zajterhelés könnyen értelmezhető, értékelhető a színes ábrán
 • Megteremti a környezet zajhelyzetének „láthatóságát”
 • Adatot szolgáltat a lakossági érintettségre vonatkozóan
 • Modellezhető a tervezett beavatkozás utáni állapot
 • A régi/új állapotok különbsége változás-térképen értékelhető
 • Jól alkalmazható hatósági eljárások, hatásvizsgálatok során is
 • A zajtérképezéshez előállított adatbázis – az általunk alkalmazott IMMI szoftver segítségével – alkalmas légszennyezettségi számítások (50-nél több komponensre) elvégzésére is.

 

EnviroPlus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft.

1096 Budapest, Telepy u. 3.
Telefon: 36/70-2297059
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
tuvHonlap: www.enviroplus.hu

Ossza meg a bejegyzést