Hirdetés
IBCnet önkormányzati költségvetés tervezés PDF Nyomtatás

lIBCnet Magyarország

Az önkormányzatoknál a költségvetési terv összeállítása az esetek jelentős részében hasonló módon történik. Ebből adódóan a tervezés során előforduló problémák is sok esetben azonosak. Ezt felismerve az IBCnet Magyarország Kft egy olyan megoldást és eszközrendszer bevezetését javasolja, amelyek alkalmazása, többek között lehetővé teszi az önkormányzat vezetés számára a tervkészítés felgyorsítását, az adatgyűjtési folyamatok automatizálását, tervverziók készítését és összehasonlítását, a Kiemelt előirányzati terv automatikus elkészítését, a kötelező űrlapok előállítását és nem utolsó sorban naprakész információkat tartalmazó jelentések automatikus előállítását.

Az IBM Cognos rendszer elemei kiválóan alkalmazhatóak az Önkormányzati irányítás alá tartozó intézményeknél kialakítandó és bevezetendő az Intézményi Költségvetési Tervezést, az Előirányzat - Gazdálkodást és annak ellenőrzését támogató, komplex kontrolling rendszer  megvalósítására. Az IBCnet által ajánlott és a projekt során testreszabott IBM Cognos tervező - kontrolling eszközök egyszerűen használható, felhasználóbarát kezelői felülettel rendelkező, kész szoftverek. Funkciókészletük egyedülállóan gazdag ezen a piacon, így nem szükséges egyedi fejlesztéssel vagy bonyolult programozással előállítani az elemzésekhez, tervezésekhez szükséges eljárásokat.

IBM Cognos® - Pénzügyi Tervező és Kontrolling Rendszer

Cognos SoftwareAz IBM Cognos® multidimenzionális szoftvercsalád egyedülálló megoldást kínál a jövő teljesítményének előrejelzéséhez, tervezéséhez és irányításához, az alternatívák és forgatókönyvek kiértékeléséhez, a jelenlegi helyzet monitorozásához, az eredmény több aspektusból történő elemzéséhez és nem utolsó sorban a minden igényt kielégítő, intelligens beszámolók elkészítéséhez.

A tervezés eredendően multidimenzionális diszciplína. A tervezőnek a célkitűzéseket és a teljesítményt sok perspektívából kell elemeznie. Az IBM Cognos® abban különbözik versenytársaitól, hogy a kezelhető, moduláris adatkockákat intelligens kapcsolatokkal köti össze. Az ily módon felépített „multi-kocka” tervezési architektúra a komplex üzleti problémákat emberi és eszköz oldalról is könnyen kezeli.

Az IBM Cognos® e.Planning rendszer egy olyan rugalmas és hatékony üzleti tervező eszköz, amit úgy alkottak meg, hogy alkalmas legyen az államigazgatás legfelső szintű stratégiai és operatív tervezési feladatok hatékony megvalósítására, oly módon, hogy a tervezést integrálja a vezetői jelentéskészítéssel és az eltérés-elemzéssel. Ezen túlmenően a „breakback” funkció és a multidimenzionális adatkezelés segítségével az IBM Cognos® e.Planning tervezési képességeit a világon egyedülállóvá teszi. Segítségével a stratégiai tervezés és az operatív szintű alapköltségvetések elkészítése a korábban megszokott tervezési idő töredéke lehet.

Az IBM Cognos® e.Planning alkalmazásai egymástól kölcsönösen függő modulokat jelentenek, amelyek tükrözik az adatok természetes áramlását a tervezési és jelentéskészítési folyamaton keresztül - ez pedig egy olyan rendszert eredményez, amely rugalmasan reagál és könnyen menedzselhető.

Számítógépes támogatás a költségvetési terv készítéséhez az Önkormányzatoknál

IBM CognosAz önkormányzatoknál a költségvetési terv összeállítása az esetek jelentős részében hasonló módon történik. Ebből adódóan a tervezés során előforduló problémák is sok esetben azonosak. Ezt felismerve az IBCnet Magyarország Kft egy olyan megoldást és eszközrendszer bevezetését javasolja, amelyek alkalmazása, többek között lehetővé teszi az önkormányzat vezetés számára a tervkészítés felgyorsítását, az adatgyűjtési folyamatok automatizálását, tervverziók készítését és összehasonlítását, a Kiemelt előirányzati terv automatikus elkészítését, a kötelező űrlapok előállítását és nem utolsó sorban naprakész információkat tartalmazó jelentések automatikus előállítását.

AZ IBCnet által javasolt rendszer bevezetésének célja: a Kiemelt előirányzatonkénti költségvetési terv elkészítése

Kiemelt előirányzatok

Működési célú előirányzatok

 • Intézményi működési bevételek
 • Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
 • Támogatásértékű működési bevételek
 • Támogatásértékű működési bevételek az Egészségbiztosítási Pénztártól

Működési költségvetés

 • Személyi jellegű kiadások
 • Munkaadókat terhelő járulékok
 • Dologi jellegű kiadások
 • Ellátottak pénzbeli juttatásai
 • Speciális célú támogatások

Felhalmozási célú előirányzatok

 • Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
 • Támogatásértékű felhalmozási bevételek
 • Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Felhalmozási kiadások

 • Beruházási kiadások
 • Felújítás
 • Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

A tervezési módszer

 • A költségevetési terv elkészítéséhez egy alulról felfelé felépített modell javasolt.
 • Azaz a kiemelt előirányzatonkénti terv elemi előirányzati terv szintből készül, illetve még az elemi előirányzatonkénti terv is különböző almodulok adataiból áll össze.
 • Végcél a kiemelt előirányzatonkénti terv előállítása, ami az egyes űrlapok adataiból áll össze.
 • Az űrlapok közül a 2-10-es űrlap részletesen elkészül, majd az úgynevezett riport-űrlapok (mint például a 21, 22, 34, 35, 80-as űrlapok) ezekből az űrlapokból összefuttatott adatokat tartalmaznak más rendező elveket előtérbe helyezve.
 • A 2-10 űrlapok közül a 2-es űrlap előállítása igényli a legaprólékosabb előkészítési algoritmusokat. A személyi juttatások, illetve járulékok tervezése ugyanis dolgozónként rögzített adatokból történik. 
 • Ezeket a dolgozónkénti alapadatokat az Önkormányzathoz tartozó intézmények töltik. 
 • További ilyen - egységesített felületen történő - adatfeltöltéssel áll elő a többi űrlap is.
 • A felösszegzés után előállnak az egyes űrlapok, intézményenként, havonta, elemi űrlapsor bontásban, illetve ezek összefuttatásának eredményeképpen a kiemelt előirányzatonkénti terv, azaz a költségvetési terv.

Eger Megyei jogú város

...
Kőbányai önkormányzat

...

Az IBCnet-Magyarország Kft. az IBCnet csoport magyarországi tagja, melynek feladata, hogy a magyarországi ügyfelek számára komplex informatikai szolgáltatást nyújtson.

 • Üzleti tervező eszközök implementációja
 • Informatikai infrastruktúra tervezése, telepítése és felügyelete
 • Vállalat irányítási rendszerek kivitelezése
 • Komplex rendszerek tervezése, implementálása és üzemeltetése
 • A partnerek üzleti tevékenységéhez szükséges célszoftverek kifejlesztése
 • OLAP megoldások 
 • Egyedi rendszerek adaptálása 
 • Ügyvitelszervezés 
 • Titkosítási és számítógépes biztonsági funkciók szolgáltatása 
 • Honlap-fejlesztés, design és e-business megoldások
 • Elektronikus oktatás

Az IBCnet-Magyarország Kft. szigorú eljárásrendjével és képzett szakembergárdája segítségével igyekszik lehetővé tenni ügyfelei számára, hogy az IT többé ne gond és érthetetlen szükségszerűség, hanem hasznos segítőtárs legyen. Tevékenységünk végzése során törekszünk a kiválóságra, a mind magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására, ennek érdekében folyamatainkat minőségügyi rendszer keretében, az MSZ EN ISO 9001/2001 szerint szabályoztuk, ez biztosítja szolgáltatásaink és működésünk fejlődését, ezáltal partnereink egyre magasabb fokú megelégedettségét.

Az IBCnet megoldásai teljes integrációt biztosítanak a vállalat számára üzleti folyamatainak működtetéséhez. Projektjeinkben az iparág legjobb megoldásait felhasználva nyújtunk megoldást a vállalati folyamatok valamennyi területére.

Döntéstámogató informatikai rendszerek kiépítése (Tervezés)

Az IBCnet tervezési megoldásai összekapcsolják a vállalat stratégiai céljait az operatív célokkal. Üzleti tervező eszközeink segítségével komplex üzleti terveket és modellek készíthetők, melyekkel nyomon követheti és ellenőrizheti a tervek megvalósulását akár mutatószámrendszerek kialakításával is.

Vállalatirányítási rendszerek (Végrehajtás)

Az IBCnet komplex megoldásai a vállalatirányítás valamennyi területére megoldást nyújtanak. Az SAP ERP rendszerei segítségével menedzselhetővé válik bármely vállalati folyamat a beszerzéstől a számlázásig. A vállalatirányítási rendszerek testre szabása ma már alapkövetelmény. Az IBCnet egyedi fejlesztésű, - speciális feladatokhoz készített - rendszereit is integrálja a vállalatirányítási szoftverrel, hiszen a hatékony menedzselés csakis valamennyi adatforrás integrálásával oldható meg.

Tervezési, monitoring és riporting eszközök (Elemzés)

A fejlődés biztosítéka az állandó visszacsatolás és ellenőrzés. Az IBCnet monitoring és reporting megoldásai a terv és tényadatok elemzésével segítséget nyújtanak abban, hogy a vállalatok folyamatosan optimalizálhassák a teljesítményüket. Projektjeinkben a legmodernebb vállalati portálmegoldásokban integráljuk ez ellenőrzéshez szükséges valamennyi funkciót.

Marketing és kereskedelem támogatása IT eszközökkel

A professzionális kereskedelmi és marketing tevékenység elengedhetetlen kelléke az információtechnológiai támogatás. Az IBCnet eszközei a tervezéstől az ellenőrzéséig valamennyi kereskedelmi folyamatra kínálnak komplex eszközöket. Értékesítési és kereskedelmi tervek elkészítéséhez a IBM Cognos Planning nyújthat hatékony segítséget, a vevői kapcsolatok hatékony kezelésének eszköze az SAP Business One, a kereskedelmi mutatók monitorozása pedig könnyedén megvalósítható a IBMCognos Metrics Manager segítségével.

Emberi erőforrás gazdálkodást támogató eszközök

Az emberi erőforrás menedzselése a modern vállalatok egyik legnehezebb feladata. Az IBCnet az emberi erőforrás gazdálkodást is a komplex vállalati folyamatok kontextusában vizsgálja. A tudás menedzsment és képzési rendszerek integrálása az emberi erőforrások nyilvántartásával lehetővé teszik, hogy egyetlen helyen, áttekinthető módon felmérjük a vállalat munkatársainak "fejében" lévő tudáshalmaz tényleges potenciálját.

Termelésirányítást támogató eszközök

A termelés irányítása talán a legösszetettebb vállalati folyamat. Legyen szó építőipari vállalatról, távközlési cégről, vagy szoftverfejlesztő vállalkozásról, a hatékony működés elképzelhetetlen pontos tervezés és irányítás nélkül. Az IBCnet termelésirányítási és projektmenedzsment eszközei lehetővé teszik, hogy a termelési folyamatok olajozottan illeszkedjenek a vállalat működésébe. Az IBCnet megoldásaiban a beszerzéstől a szállításig valamennyi folyamat egyetlen rendszerben kerül implementálásra - beleértve a tervezési és kontrolling rendszert -, így garantálva a megalapozott döntésekhez szükséges információk elérését.

Pénzügyi feladatokat támogató eszközök

Hatékony tervezés és kontrolling. Az IBCnet megoldásiban sosem feledkezik meg a pénzügyi nézőpont fontosságáról. Üzleti tervező és jelentéskészítő eszközeink - összekötve a pénzügyi és könyvelési rendszerekkel - segítenek leképezni a különböző mérőszámokat és információkat a döntésekhez szükséges pénzügyi adatokra és mutatószámokra. Megoldásaink lényege, hogy a tervezéstől az ellenőrzésig valamennyi folyamatnak rendelkezésre álljon a pénzügyi dimenziója is.

Egyedi alkalmazások fejlesztése saját fejlesztő eszközzel

A HyperBrain az IBCnet saját fejlesztésű fejlesztő eszköze. A rendszer elsősorban információs adatkörök, adatbázisok menedzselésére és fejlesztésére alkalmas eszköz, amellyel az információ gyűjtése, tárolása, visszakeresése a hagyományos adatbázis eszközöknél nagyságrendekkel hatékonyabban oldható meg. Alkalmazása nagyméretű adatbázisok, speciális és testre szabott fejlesztések esetén ajánlott. A HyperBrain rendszer Java nyelvben lett kifejlesztve. A Java nyelv biztosítja a rendszernek a teljes platformfüggetlenséget.

A HyperBrain Java alkalmazások legfontosabb jellemzői:

 • Objektumorientált adatbázis kezelés (HyperData™) 
 • Platform függetlenség a kliens oldalon (Microsoft NT, 2000, Win9x, ME, Linux) 
 • Microsoft NT vagy MS2000 vagy Linux hálózati operációs rendszer a szerver oldalon 
 • Grafikus, felhasználóbarát felület (tetszőlegesen változtatható "skin"-ek) 
 • 3 rétegű kliens-szerver architektúra 
 • Adatbázis függetlenség (MSSQL, MySQL, Velocis) 
 • PKI infrastruktúra 
 • Tetszőleges riportozó eszközökkel való összekapcsolás (Business Objects, CrystalReport, IBM Cognos BI)

IBCnet Magyarország Kft.

1023 Budapest, Zsigmond tér 10.

Telefon: +36 1 345-2222
Fax: +36 1 345-2211
Web: www.ibcnet.hu

Általános információ-, ajánlat kérés: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

IBCnet Magyarország Kft, 1023 Budapest, Zsigmond tér 10.

 

Ossza meg a bejegyzést