Hirdetés
ELMIB Innovatív Energetikai Zrt. PDF Nyomtatás

embl_elmibA magyar tulajdonú ELMIB csoport 10 éve áll az önkormányzatok rendelkezésére: önrész és források nélkül, az elért energiamegtakarításból fejleszthet, korszerűsítheti a közvilágítást, teljes körű épületkorszerűsítéssel teheti energiahatékonnyá a közintézményeket. Településük kedvezőbb áron juthat villamos energiához és földgázhoz, új zölderőművek létesítésével munkahelyeket teremthet.


Cégcsoportunk rövid bemutatása:

Az ELMIB infrastruktúra beruházóként jelent meg a magyar energetikai piacon, fő tevékenységi területei a földgáz- és áramkereskedelem, a földgáz elosztás, a közvilágítás üzemeltetés, az intézmények és közvilágítási rendszerek korszerűsítése ESCO-finanszírozással, valamint megújuló biogáz- és biomassza-kiserőművek építése és üzemeltetése.

A csoport jelenleg a hazai önkormányzatok negyedének szolgáltatója. Stratégiai céljai között a saját energiatermelő kapacitások kiépítése és olyan komplex megoldások kidolgozása szerepel, amelyek – az Európai Unió irányelveivel összhangban – a decentralizált, önfenntartó és mindinkább a megújuló forrásokra építő, fenntartható energiagazdálkodást szolgálják. Ennek része a helyi energiafelhasználás racionalizálásának segítése és a megújuló energia részarányának növelése. Az ELMIB hisz abban, hogy a helyi erőforrásokra épülő, decentralizált ellátás a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkenésén keresztül az energiaimport optimalizálásával jár majd.

Az ELMIB Zrt.-t a Magyar Fejlesztési Bank 2000 áprilisában alapította azzal a céllal, hogy aktív szerepet vállaljon az önkormányzati szféra energetikai infrastruktúrájának fejlesztésében. A társaság 2001-ben hozta létre a MAGÁZ Kft.-t, amely több száz településen épített ki, illetve vásárolt földgázellátó rendszereket. Ugyanebben az időben alakult meg a KÖZVIL Zrt., amely a helyi önkormányzatokkal együttműködve vesz részt a közvilágítási rendszerek korszerűsítésében, illetve működtet közvilágítási rendszereket. Az ELMIB 2003-ban került át az állami vagyonkezelőhöz, amely azt végül 2005-ben értékesítette a jelenlegi tulajdonosoknak, a cégcsoport vezetőségét is adó magyar magánszemélyeknek.

Az új tulajdonosok villamosenergia- és földgáz-kereskedelemmel, valamint energia-ellátó rendszerek kiépítésével bővítették a társaság tevékenységét, így a cégcsoport még komplexebb megoldást tud nyújtani üzleti partnereinek. A külföldi tulajdonú nagy szolgáltatók mellett az ELMIB az egyetlen hazai tulajdonú vállalat, mely az ország teljes területén képes alternatív szolgáltatást kínálni a közvilágítási rendszerek költséghatékony üzemeltetésében. Az ELMIB évről évre erősíteni tudja pozícióját az energiaszektorban, és növelni tudja ügyfelei számát mind az önkormányzatok mind a vállalati ügyfelek körében. A cégcsoport 2010-re a magyarországi önkormányzatok negyedével üzleti kapcsolatot épített ki.

Az ELMIB 2006-ban nemzetközi terjeszkedésbe kezdett: Romániában, Bulgáriában és Bosznia-Herczegovinában alapított leányvállalatokat.


Az ELMIB csoport szolgáltatásai:

 • Energiamérleg (teljes körű, térségi energetikai felmérés)
 • ESCO-finanszírozás
 • közvilágítás korszerűsítés és -üzemeltetés
 • teljes körű épületkorszerűsítés
 • energiaellátó rendszerek kiépítése és üzemeltetése
 • áram és földgáz beszerzés
 • erőmű üzemeltetés
 • zöldenergia projektek: biogáz és biomassza erőművek építése és üzemeltetése

A társaság vállalja a projektek teljes körű lebonyolítását a felméréstől és tervezéstől az engedélyeztetésen és finanszírozáson át a kivitelezésig és üzemeltetésig.

A szolgáltatás keretében az ELMIB felméri mindazon lehetőségeket, melyekkel egy település, térség energiaellátása lényegesen kisebb környezetterhelés mellett is olcsóbbá és biztonságosabbá tehető.

Az audit során

 • Felmérésre kerül az energiafogyasztás, az eszközpark műszaki állapota, és javaslat készül a korszerűsítésre, mellyel az energiafelhasználás hatékonysága javul, a fogyasztás csökken;
 • Felmérésre kerül, milyen megújuló energiaforrások állnak rendelkezésre a térségben, illetve milyen hagyományos energiaforrásokra van továbbra is szükség az energiaellátás gazdaságos és biztonságos megszervezéséhez;
 • Terv és megvalósíthatósági tanulmány készül megújuló energiára épülő erőmű kivitelezésére, valamint az intézmények energiahatékonyságnövelő beruházásaira.

A társaság energiakereskedőként gondoskodni tud a település vagy térség villamosenergia- és földgáz-igényének versenyeztetett beszerzéséről is.

 


Biogáz üzem, Dömsöd

Az ELMIB csoport 2009. év elején helyezte üzembe az ország harmadik legnagyobb biogáz üzemét, amelynek villamos teljesítménye 1,4 MW, a kiadható max. hőteljesítmény 0,8 MW. A biogáz üzem mezofil technológiájú, a létesítmény beruházási költsége mintegy 1,9 Mrd Ft volt. Az üzem évente mintegy 60.000 tonna hulladékot dolgoz fel, a megvalósított technológiai eljárás lehetővé teszi a legkülönböző – biogáz üzemekben hasznosítható – hulladékok hasznosítását, a mezőgazdaságiaktól kezdve az állati eredetűeken át az élelmiszeripari hulladékokig bezárólag. A beruházás így a környéken keletkező mezőgazdasági mellékterméket használja fel, sőt, veszélyes hulladéknak számító éttermi maradékot, elhasznált étolajat is ártalmatlanít. Évente 11 ezer megawatt óra villamos energiát termel, ami egy Dömsöd méretű település, mintegy háromezer háztartás energiaellátására elegendő.

 

Tatabányai Fűtőerőmű

Az ELMIB csoporthoz tartozó ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. a tatabányai önkormányzattal közösen, 2010 februárjában vásárolta meg a Tatabányai Fűtőerőművet a Magyar Villamosművektől. A cég szakmai irányítását leányvállalatunk végzi. A tulajdonosváltás azonnali hasznaként a tatabányai lakossági fogyasztók a fűtési elő- és utószezonban már 35 százalékkal alacsonyabb hődíjat fizetnek. Az ELMIB a várossal együttműködve kezdte el a helyi fűtési rendszer korszerűsítését, az egyéni hődíj-mérés kialakítását.

Az ELMIB olyan fejlesztéseket tervez a Tatabányai Fűtőerőműben, amelyek növelik a létesítmény hő- és villamosenergia-termelésének hatékonyságát, és ezzel a távfűtés versenyképességét. Társaságunk vizsgálja, milyen lehetőségek rejlenek a megújuló energiahordozók felhasználásában Tatabányán és környékén.

 

Biomassza-erőmű, Kaposvár 

Kaposvárra egy Nyugat-Európa számos országában bevált, modern technológiájú, környezetbarát biomassza erőművet tervez az ELMIB csoport. A mintegy 8 milliárd forintos beruházással megépülő létesítmény elsősorban helyben beszerezhető fa-alapanyagot használ majd - erdészeti és faipari hulladékot, fűrészport, illetve a faipari felhasználásra egyébként alkalmatlan aprítékot.

Az új, 35 megawattos kazánnal épülő erőmű a tervek szerint 2012-ben kezdi meg a működését. A létesítmény hőértékesítése a teljes kapacitás kihasználása esetén mintegy 160 ezer GJ lesz évente. Az erőmű áramtermelő kapacitása eléri a 10 megawattot. Az építkezést a szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően, várhatóan 2011-ben kezdi meg az ELMIB csoport, és az erőmű a tervek szerint 2012. IV. negyedévétől üzemel.

Kaposvár számára a biomassza-erőmű nemcsak új munkahelyeket teremt, de kiszámíthatóbb és egyszersmind alacsonyabb távhőárakat is hoz – a megépülő biomassza-erőműtől átvett hőenergia ára a földgázénál kedvezőbb, ezért lehetséges a távfűtés hődíjának csökkentése.

A beruházás előkészítése alatt társaságunk felméri a távhőrendszer további bővítésének lehetőségeit. A szükséges fejlesztéseket az önkormányzat és a cégcsoport közösen, az erőmű átadásának időpontjára valósítja meg.

 

Biomassza-erőmű, Salgótarján

A Salgótarjánban mintegy 9 milliárd forintos beruházással megépülő biomassza-erőmű elsősorban a máshol nem hasznosítható faanyagokat – erdészeti és faipari hulladékot, fűrészport, illetve a faipari felhasználásra egyébként alkalmatlan aprítékot – használja majd fel. Az építkezést a szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően, várhatóan 2011-ben kezdi meg az ELMIB csoport, és az erőmű a tervek szerint 2012. IV. negyedévétől üzemel.

A létesítmény hőértékesítése a teljes kapacitás kihasználása esetén mintegy 200 ezer GJ lesz évente, ami a városi távfűtés jelenlegi hőigényének több, mint a felét fedezi. A megújuló technológiával termelt kedvező árú hőszolgáltatás Salgótarján 3800 háztartásának jelent majd komoly megtakarítást az erőmű működésének első pillanatától kezdve. A városi távhőellátás hatékonyságának további javításához ugyanakkor új fogyasztók bekapcsolása is szükséges. A fejlesztések lehetőségét a város az ELMIB csoporttal közösen vizsgálja.

Az erőmű áramtermelő kapacitása eléri a 12,5 megawattot, ezzel közel húszezer háztartás, Salgótarján lakossága látható el árammal. Az erőműben foglalkoztatottak létszáma a tervek szerint 15-20 fő lesz, ám a beruházás további 60-80 új munkahelyet teremt az alapanyag-beszállítóknál.

 

Háttérinformáció:

Magyarország természeti adottságai a biomasszára alapuló energia-termeléshez teremtenek kedvező feltételeket, vagyis az olyan erőművek létrehozásához, amelyek növényi anyagok elégetésével nyerik vissza a fotoszintézis során „eltárolt” energiát. Előnyük, hogy az alapanyag rendszeresen és biztonságosan újra termelhető, nem érzékenyek a fosszilis energiahordozók árváltozására, és csökkentik az ország energia-kiszolgáltatottságát. A biomassza erőművek széndioxid-hatása semleges: a C02 kibocsátás akkora, amennyi széndioxidot a növény a fotoszintézis során elhasznált. Ezen kívül a biomassza-előállítás megoldást jelent a mezőgazdasági termelés problémáira is. Magyarországon például évi félmillió tonna felesleges tüzifa keletkezik, amelyet az erdőgazdaságok többsége nullszaldósan vagy veszteséggel exportál.

A biomassza alapú energia-termelés leginkább kipróbált, és folyamatosan fejlesztett ága a fás szárú energia-növényekre épül. A fás szárú energianövények fűtőértéke abszolút száraz állapotban magasabb, hamutartalma alacsonyabb, energetikai, fűtéstechnikai szempontból összetételük kedvezőbb, mint a lágyszárú energianövényeké (energiafű, energiakender, stb.). A fás szárú energianövénynek kevesebb a CO2 kibocsátása más tüzelőanyagokhoz képest, elégetése során alacsony a kénkibocsátás, hamuja pedig felhasználható a talaj táplálóanyag tartalmának visszapótlására.

A fás szárú energiaültetvények (nem keverendő össze a „hagyományos” erdővel), energetikai célra telepített, sűrű faállományú speciális ültetvények. Letermelésük (vágásfordulójuk) fajtától és technológiától függően 2-5 év, élettartamuk 10-20 év is lehet, újratelepítéses hasznosításnál (hengeres fa) általában 10-12 év.

A fejlesztéseknek köszönhetően a fás szárú növényekre épített biomassza-erőművek hatékonysága folyamatosan fejlődik. A legmodernebb kazánok a széndioxid-kibocsátást minimális szintre csökkentették, miközben jelentősen növelték az energia-előállítás hatékonyságát.


ELMIB Innovatív Energetikai Zrt.

Egykapus ügyintézéssel kínáljuk cégcsoportunk valmennyi szolgáltatását.

 

8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.

1123 Budapest, Alkotás u. 53/E (MOM PARK Irodaház)

Tel: 93 500 500  ⎮ Fax: 93 500 501

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ⎮  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Web: www.elmib.hu

 

 

Cégcsoportunk további tagjai:

 

ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt.

Holdingszolgáltatás, energiakereskedelem, erőmű-üzletág, ESCO-projektek

 

ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt.

Gázmotoros erőmű-üzemeltetés (Tatabánya)

 

ELMIB Hálózati Kft.

Közvilágítás üzemeltetés

 

ELMIB Zöldenergia Vagyonkezelő Zrt.

Biomassza erőművek

 

KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.

Önkormányzati többségi tulajdonú részvénytársaság

 

MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft.

Gázelosztás 5 megyében, elosztó- és célvezeték-építés

 

Kiskungáz Zrt.

Gázelosztás Pest megyében

 

GREEN Balance Energetikai Kft.

Dömsödi biogáz kiserőmű

 

HARGAZ Harghita Gaz SA

Gázszolgáltatás Hargita megyében

 

ELMIB Bulgaria AD

Közvilágítási és intézmény-korszerűsítési projektek

 

ELMIB Bosna d.o.o

Közvilágítási és intézmény-korszerűsítési projektek

 


 


Ossza meg a bejegyzést