Hirdetés

Hogy volt régen....?
girdmario

Hirdetés
Ma 2023. márc. 26., vasárnap, Emánuel napja van. Holnap Hajnalka napja lesz.

Másodfokú közlekedési igazgatási eljárások tapasztalatai – jármű forgalomból történő kivonása PDF Nyomtatás
2011. március 09. szerda, 15:37

A jármű forgalomból történő kivonásának gyakori esete az APEH, illetve a bírósági végrehajtó foglalási jegyzőkönyve alapján indult eljárás. A kivonást elrendelő okmányirodai határozatok elleni fellebbezések több esetben a jármű tulajdonjogának foglalás előtti változására hivatkoznak. A fellebbezések indokolása szerint nem folytatható végrehajtási eljárás olyan személy ellen, aki a jármű tulajdonjogát a foglalás előtt átruházta.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000 (XI. 30.) BM rendelet (R) 88. § (1) bekezdése szerint: A közlekedési igazgatási hatóság – a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján – a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el a 84. § (1) és (9) bekezdéseiben meghatározott esetekben, továbbá, ha bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását, zár alá vételét elrendelte, továbbá ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, illetve a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv vagy a vámhatóság részéről eljáró személy lefoglalta.

 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 103. § (2) bekezdése értelmében a végrehajtó – amennyiben az általa lefoglalt jármű forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének lefoglalása meghiúsult – a foglalási jegyzőkönyv másolatának megküldésével egyidejűleg felhívja a közlekedési igazgatási hatóságot a jármű forgalomból történő kivonására. Az R 88. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a bírósági végrehajtó, adóhatóság által lefoglalt járművet az értesítés alapján hivatalból köteles az okmányiroda a forgalomból kivonni. A kógens jogszabályból következően a jegyző a végrehajtó intézkedését nem bírálhatja felül nem vizsgálhatja nyilvántartás alapján a jármű tulajdonjogát, hanem a kérésnek eleget téve köteles a járművet a forgalomból kivonni. A végrehajtó intézkedésével szemben az érdekelt élhet a Vht. 217. §-a alapján végrehajtási kifogással, és az 1952. évi III. törvény (Pp.) 371. § (1) bekezdése értelmében végrehajtási igénypert is indíthat.

 Az első és másodfokon eljáró közlekedési igazgatási hatóságnak és az annak határozatát felülvizsgáló bíróságnak a foglalás jogszerűségének vizsgálatára hatásköre nincsen.

 Az ügyfelek az első- és a másodfokon eljáró közlekedési igazgatási hatóság előtt folyó eljárásban a tulajdonjog-változás mellett legtöbbször méltányossági okokra, illetőleg az adóhatósággal vagy a végrehajtást kérővel folytatott tárgyalásaikra alapozva kérik a kivonás mellőzését, továbbá az elsőfokú határozat megváltoztatását, és nem az elsőfokú hatóság által elkövetett jogszabálysértésre hivatkozva. A jogorvoslati kérelmek többségében az ügyfelek a saját, illetve családtagjaik egészségügyi állapotát, munkavállalási lehetőségük ellehetetlenülését jelölik meg fellebbezési okként. Az eljáró hatóságnak azonban nincs lehetősége ezeket a szempontokat figyelembe venni, a kivonás jogalapját és időtartamát a R. határozza meg. (88., 88/A és 89. §)

 2009. április 1-jétől több pontban módosult a R. kivonásra vonatkozó része. Az egyes közúti közlekedési igazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet új elemeket is beépített, illetve több rendelkezést helyezett hatályon kívül.

 

 • Korábban problémát okozott, hogy csak a jármű tulajdonosára vonatkozott az adófizetés elmulasztásának szankciója, ezért kivonási ok lett, ha a jármű üzemben tartója (nem csak a tulajdonosa) a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte. (88. § (1) bekezdés a) pont.)
 • Szintén kivonási ok, ha a jármű üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségét elmulasztja. (88. § (1) bekezdés c) pont.)
 • Kikerült viszont a Rendeletből az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetére történő kivonás szankciója.
 • Változott a büntetőeljárásban történő zár alá vétellel kapcsolatos eljárás: „Ha az arra feljogosított hatóság a jármű lefoglalását a forgalomból történő kivonás mellőzésével, illetve büntetőeljárásban a bíróság a jármű zár alá vételét rendelte el, annak tényét – az elidegenítési és terhelési tilalom egyidejű bejegyzésével – a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell, az ügyfél egyidejű értesítésével. A jármű forgalomból történő kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság határozata tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom nyilvántartási bejegyzésének megtörténtét.” (88. § (4) bekezdés.)
 • Lényeges módosítás, ha a jármű jogszerű megszerzője bejelentési kötelezettségét késedelmesen, de önként teljesíti, a szabálysértés tényéről az okmányiroda értesíti a szabálysértési hatóságot, a forgalomból kivonás szankciója azonban kikerült a Rendeletből ebben az esetben. (88/A § (1) bekezdés, 76/A §)

Ossza meg a bejegyzést

 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

alapnet2

25

               CÉGBEMUTATÓ


 

Közigazgatási ABC

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?

Közbeszerzési tanácsadónk

tatrai
Közbeszerzési tanácsadónk válaszol kérdéseire az onkormanyzatiklub@etk-rt.hu címen

Tudástár hozzászólásai

 • Két éve megjelent a 2013. L. törvény és a 77/2013 (XII.19) NFM rend. a... Tovább...
 • Ahogyan egy ismerősöm mondta nemrégen: "hülyeség az egész" Tovább...
 • Ejnye-ejnye: Ti tényleg nem tudjátok? Hát közel kell ülni a tűzhöz. Tovább...
 • Hát nem tudjátok?! Tovább...
 • Gratulálok ,lényegre törő értelmes összefoglaló.Va jon rajtunk kívül o... Tovább...
 • A cikkel kapcsolatban mindenki figyelmébe ajánlok egy online közbeszer... Tovább...
 • A közigazgatási eljárás legfontosabb eleme a tényállás tisztázása. Enn... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Gyámügyi területen a gyámhivatalokró l szólt. Mi vár... Tovább...
 • Csak egy szempont. Négyen vagyunk jogászok az irodán. Az átcsoportosít... Tovább...
 • Nagyon magas színvonalú szakmai összefoglaló, ajánlom a döntéshozók fi... Tovább...
 • Remélem, hogy nem a helyi adók kivetésére fogják öszötnözni az önkormá... Tovább...
 • Kedvs Krisztina! Jó volna többet tudni a gépjárműadó sorsáról. üdv: bg... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Ismételten jelentkezem, ez az anyag is igen figyelem... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Ma reggel már írtam egy észrevételt egy másik cikkéh... Tovább...
 • Kedves Krisztina! Kiváló és igen hasznos anyagot küldött a szerkesztős... Tovább...