Hirdetés
TÖOSZ-felmérés: nehéz esztendő előtt állunk PDF Nyomtatás
2013. február 06. szerda, 08:00

 

toosz_logoA Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felmérést készített a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban, megkeresve polgármestereket, jegyzőket és hivatali dolgozókat. Az általuk kitöltött adatlapok alapján összeállt a kép, a felmérés részletes eredménye, melyet rövid időn belül nyilvánosságra hoznak, és megküldenek az illetékes kormányzati szerveknek, annak érdekében, hogy kezdődjenek egyeztetések a szükséges és elengedhetetlen korrekciók érdekében, mert ez teszi lehetővé, hogy valóban működési hiány nélkül lehessen teljesíteni a 2013. esztendőt.

Idézzük a TÖOSZ honlapján közzétett elnöki köszönőlevélből a felmérés néhány fontos megállapítását. Ide kattintva pedig elérhető a TÖOSZ elnökének, Schmidt Jenőnek a témával kapcsolatban megfogalmazott javaslata.

„- A felmérésünk alapján biztonságosan állítható, hogy a községek, főleg a közös önkormányzati hivatalok tekintetében túlzottan alacsony létszámot ismer el a központi finanszírozás, ezért elengedhetetlen a hivatali létszám korrekció. Ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy elsődlegesen némely nem járásszékhely kisebb városok esetében a központilag elismert létszám magasabb, mint amit a feladatellátás indokol. Vagyis önmagában a községi, illetve a városi jogállás nem jelent érdemi megkülönböztetést a feladatellátásban. Ugyanis a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott önkormányzati kötelező feladatok továbbra is differenciálatlanul kerültek meghatározásra, vagyis a községek és városok hatásköre és ellátási felelőssége számtalan területen azonos, miközben a finanszírozásuk jelentősen eltér.

- A településüzemeltetés tekintetében az előzetes összesítés alapján megállapítható, hogy a központi támogatás rendszere nem megfelelően differenciált, így többek között a közvilágítás támogatása is alulfinanszírozott.

- Általános problémaként jelentkezik a gyermekétkeztetés önkormányzati feladattá tétele, különösen azon önkormányzatok esetében okoz jelentős problémát, amelyek nem rendelkeztek iskolával, viszont a településen működik speciális oktatási intézmény, amelyben jellemzően nem az adott településen lakó gyermekek tanulnak. Ugyancsak megoldatlan a bejáró gyermekek után keletkező étkeztetési kiadásnak az intézmény székhelye szerinti önkormányzat általi érvényesítése.

- Jelentős településen belüli feszültséget kelt több helyen az, hogy a polgármester bére nem jelenik meg a kötelező feladatfinanszírozás keretében. Helytelennek tartjuk, azt a kormányzati megközelítést, amely szerint a helyi finanszírozás egyik oka a polgármester javadalmazása. Megítélésünk szerint az elsőszámú településvezetőnek járó fizetés részét kell képeznie a kötelező feladatfinanszírozásnak.”

Ossza meg a bejegyzést

 

Hozzászólások  

 
+1 #13 DSD 2013-02-14 10:21
Annyit még, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer egyértelműen növeli a települések közötti különbséget, egyfajta kasztrendszerbe kényszerítve az ott élőket. A születési hely még jobban meg fogja határozni az ott felnövekvők sorsát. A demokratikus országok arról ismerhetők fel, hogy kiegyenlítenek, felzárkóztatnak , ugyanis ez össztársadalmil ag is hasznos. Ha a kistelepülések még élhetetlenebbé válnak, ezek az emberek megjelennek a városokban, vajon nemzetgazdasági lag előnyös lesz-e, ha megjelennek a szegény falusiak ott? Nyomornegyedek, növekvő bűnözés, nem jobb lenne őket otthon tartani?
Tudom, hogy mindennek határt szab a finanszírozható ság, de a különbségek növelése nem indokolható. Pl. a köztisztviselő létszámok község 5000 főnél 11 fő,városnál 22 fő egészen elképesztő, erre egyszerűen semmilyen ésszerű szakmai magyarázat nincs. A városi cím semmilyen plusz feladattal nem jár. Ha az országról ilyen hozzáértéssel döntenek, akkor milyen alapon beszél bárki is a kistelepülések szakmai hatékonyságáról?

Vajon volna-e merszük megszavaztatni az ott élőket, hogy szeretnének-e nagyobb településhez tartozni? És ha nem, vajon megértik-e, hogy miért?
Vajon megértik-e, hogy a papíron látható szakmaiság mellett legalább olyan fontos a "rólunk döntenek nélkülünk" érzés elkerülése? Hogy a helyi hivatal egyéb ügyekben is segítő emberi közreműködése fontosabb, mint a messze lévő szakmailag nagyon jól alátámasztott határozati indokolása?
Idézet
 
 
0 #12 DSD 2013-02-14 09:56
Idézet - Bihary Gábor:

Aki arról beszél, hogy feleslegesek a 15-20 vagy 100-200 lakosú települések önkormányzatai, az nem azt mondja, hogy bármely település felesleges volna..


Erre valók a társulások. És lehet vitázni, mi legyen kötelező, mi legyen szabadon választott. Az is érdekes kérdés, hogy mennyire lehet megadni a tévedés jogát egy közösségnek? Ha rossz döntések során az ellátás veszélybe kerül, akkor a megoldás az, hogy fosszuk meg őket a nagykorúságuktó l és államosítsunk, összevonjunk? Vajon a nagy szervezet mindig jobb döntést hoz?
Vajon, ha az ország úgy el lett adósítva ahogy, akkor az állampolgárok érdekében nem kellene felvetni, hogy szüntessük meg Magyarország szuverenitását és majd Brüsszel döntsön helyettünk? Ez a kérdés is felvetődhet a választópolgáro k érdekében, nem? Tudom, hogy nonszensz, de vajon Debrecen 30 milliárdos adóssága nem veti-e fel azt, hogy tényleg felelősen tudnak-e az ottani vezetők gazdálkodni, nosza fosszuk meg őket az önkormányzatukt ól? Miközben sok község pénzmaradvánnya l zárt? És közben biztos vagyok benne, hogy Debrecenben sokkal több önként vállalt feladatra, nagy fizetésekre, jutalmakra, támogatásokra ugyanúgy akadt pénz, a falvakban meg sokszor óriási puritánság árán érik el a pénzügyi egyensúlyt.
Idézet
 
 
+1 #11 DSD 2013-02-14 09:43
Idézet - Bihary Gábor:
Magyarország mintegy 3200 községéből több mint száznak a lakossága nem éri el a 100 főt sem.


3200 a települések száma, nem a községeké. De a tízszer akkora Franciaországba n 36 ezer önkormányzat van, azaz az egy önkormányzatra jutó lakosok száma jóval alacsonyabb, mégis megvannak. A probléma az, hogy nem volt kellően differenciált a hatáskör-telepí tés, mert a franciáknál is alig dönt egy kicsi település valamiben, de azért valami mégis van. Nem az önkormányzatoka t kell megszüntetni, a 100 lakosú falunak is legyen meg az illúziója, hogy bizonyos kérdésekben maga dönt. Ugyanis az ilyen településeken másodrendű polgároknak érzik magukat az emberek, ha azt sem ők szabhatják meg, hogy melyik utcában legyen kijavítva a járda, vagy a bolt előtti kátyúra költsük azt a 100 ezer Ft-ot, ami van a községnek, vagy szereltessünk fel inkább egy plusz közvilágítási lámpát. Ilyen kérdésekben hadd döntsenek már az emberek maguk a saját sorsukat illetően. És valóban nem kell vízdíjról, szemétszállítás ról. Az se feltétlen lenne baj, ha azt is ők dönthetnék el, hogy a gyerekeik x vagy y faluba járjanak iskolába. Ezektől miért kellene megfosztani az embereket?
Ezek a kistelepülések a közös tanácsok után valósággal menekültek az önállóság felé, és szerintem egyikük se bánta meg. Egy nagy szervezetben a peremvidékre, a "gyarmatra" ahogy emlegették akkoriban, sose fordul akkora figyelem, mint kellene.
Idézet
 
 
+1 #10 DSD 2013-02-14 09:30
Idézet - Bihary Gábor:
A kötelező önkormányzati feladatokat önállóan a települési önkormányzatoknak csak egy töredéke látta el a mostani átrendezésig.


Önállóan? De miért kellene önállóan? Erre találták ki a társulásokat. Ha a kötelező feladatokat teljesen önállóan ellátó települések kaphatnának csak önkormányzatoka t, akkor nagyobb városokat is meg lehetne fosztani ettől, mert teljesen önállóan még ők se mind gondoskodnak pl. a településtiszta ságról, hanem társulásokban, konzorciumokkal tarkított együttműködések kel látják el az ilyen feladataikat. Több megyére kiterjedő együttműködések vannak ilyen területeken.
Idézet
 
 
+7 #9 Bihary Gábor 2013-02-12 12:12
Magyarország mintegy 3200 községéből több mint száznak a lakossága nem éri el a 100 főt sem. A kötelező önkormányzati feladatokat önállóan a települési önkormányzatokn ak csak egy töredéke látta el a mostani átrendezésig. A feladatok államosítása javítja ugyan ezt az arányt, de olyan áron, hogy a feladatokat valóban ellátó településeket is megfosztották az önkormányzatisá g legalapvetőbb elemeitől.

Aki arról beszél, hogy feleslegesek a 15-20 vagy 100-200 lakosú települések önkormányzatai, az nem azt mondja, hogy bármely település felesleges volna, vagy hogy az ott élőknek nincs joguk az önkormányzáshoz és megfelelő szolgáltatásokh oz, csupán azt, hogy a megfelelő szolgáltatások nem működtethetők ilyen földrajzi keretek között, csak nagyobb egységekben.

A kérdés éppen a polgárok érdekében vetődik fel.
Idézet
 
 
+15 #8 DSD 2013-02-08 19:34
"A polgármesterek szépen lássák el a feladatukat társadalmi munkában! Elég volt a megélhetési kiskirályokból! Meg különben sincs szükség 3200 önkormányzatra!"

Igazad van, de szerintem lássák el az OGY képviselők, meg a pártitkárok is, sőt a miniszterek és a főnökük is. Ehhez mit szólsz?
3200 önkormányzat? Neked nincs rá szükséged, akik ott élnek azoknak lenne. A te logikád a harmadik világba vezet. Kistelepülési önkormányzatok a fejlett és demokratikus országokban vannak jelentős jogokkal, a nagyvárosokba áramlás Afrika és Ázsia példája, ahol vidéken semmi sincs. Te errefelé vinnéd az országot, majd nem fog tetszeni, ha megjelennek a vidékről menekülő falusiak bádogviskói a városodban.
Idézet
 
 
+1 #7 Zombi 2013-02-08 09:31
A TÖOSZ közleményében - végül is erről szól a cikk - a problémák töredéke jelenik meg, meglehetősen óvatos a fogalmazás. Lényegi finanszírozási anomáliáktól hemzseg a rendszer, színvonaltalann á fogja tenni az önkormányzati szerepeket.
Az eldurvulni látszó vitához pedig azt tenném hozzá, hogy szerintem a rendszerváltás önkormányzatisá ga politkai lépés volt, a helyi szintek szinte korlátlan önállóságát építették a rendszerbe a demokrácia új vívmányainak védelmére, ami azután a pénz elfogyásával - elvonásával kiüresedett. A korrekció helyett azonban az államosítás következett be, zűrzavaros pénzügyekkel. Csöbörből vödörbe, ha már választani kell, nekem a régebbi minden bajával együtt jobban tetszett.
Idézet
 
 
+4 #6 nem és nem 2013-02-08 09:21
Idézet - paloc:
Tisztelt "nem" ezt az országot Ön, és az Önhöz hasonló "észlények" küldték padlóra.A "parasztozással" kapcsolatban figyelmébe ajánlok, egy több száz éves mondást, "Ha paraszt nem ***ik az úr nem eszik!"Nyilván ezt Ön értelmezni nem tudja,de ez már legyen az Ön és elvbarátai baja.

Ezt az országot az elmúlt 20 év mdf-es, begyöpösödött önkormányzati rendszere küldte padlóra. Most meg ide járnak erre a honlapra siránkozni a bukott polgármesterek, képviselők és a hivatalba bejuttatott pereputtyai. Vége az adófizetők pénzén való élősködésnek! Irány dolgozni!
Idézet
 
 
+18 #5 paloc 2013-02-07 22:22
Tisztelt "nem" ezt az országot Ön, és az Önhöz hasonló "észlények" küldték padlóra.A "parasztozással " kapcsolatban figyelmébe ajánlok, egy több száz éves mondást, "Ha paraszt nem ***ik az úr nem eszik!"Nyilván ezt Ön értelmezni nem tudja,de ez már legyen az Ön és elvbarátai baja.
Idézet
 
 
+12 #4 DSD 2013-02-07 16:39
Ha a 12,5 milliós London el van egy önkormányzattal , akkor a falusi paraszt nálunk se akarjon saját önkormányzatot!

Ezt a demagóg s dilettáns dumát!

Mibe fogadjunk, hogy te nem falun élsz??
Halvány dunsztod sincs az önkormányzatisá gról! Azt nem nagyság szerint mérik, hanem települések szerint, leszámítva az önkormányzásra már képteleneket.
A 12 milliós London mellett, valóban, minek a 2 milliót sem elérő Budapesten is önkormányzat???
Igazad van. Ilyen alapon azt is mondhatnád, hogy a kínai, majd másfél milliárdos ország is el van egyetlen egy kormányzattal, akkor mi a francnak egy fikányi 10 milliós országnak Kormány meg Országgyűlés, szépen csatoljuk be őket mondjuk Oroszországhoz, mert az mennyivel gazdaságosabb!
Elképesztő, hogy kiket engednek számítógépközelbe!
Ezt most itt nem kilóra mérik, nagyokos!!
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Szabályozási Tudsátár

online

Hirdetés

Kiemelt témák hozzászólásai

 • Hát érdekes, van némi .....s bennem.Úgy érzékelem nekünk nem volt érdemes ezen k... Tovább...
 • Hát akkor nézzük, hogy milyen bevételt lehet még elvenni az önkormányzatokt ól -... Tovább...
 • A kör bezárult az önkormányzatok részére. A kormányzat elvonja a teljes gépjármű... Tovább...
 • Sajnos nem csak az említett önkormányzati kör kerül-került nehéz helyzetbe, hane... Tovább...
 • Ez aztán az ügyfélbarát ügyintézés. És a dolgozók mit szóltak ehhez. 42 óra/hét,... Tovább...
 • A magyar vidék - elsősorban a kis falvakra, városokra gondolok - halott. Nincs é... Tovább...
 • A leírtaktól nagyobb a baj a kistelepüléseke n ahol az adóerő képesség még a 100... Tovább...
 • Tisztelt Államtitkár Úr! Megadóztathatju k-e az önkormányzat közigazgatási terül... Tovább...
 • Á, dehogy fenyegeti pénzügyi csőd az önkormányzatoka t?! A kormány elvonja a tel... Tovább...
 • Az adott településen a helyi önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal a leg... Tovább...
 • ...elég nekünk ez a szorzó. Varga Mihálytól kapott - pár évvel ezelőtti 40.-Ft-o... Tovább...
 • Az 1990-es rendszerváltozá s , a demokrácia egyik alap pillére volt - sajnos már... Tovább...
 • Dolgozik az önkormányzati hivatalokban kb. 30.000. köztisztviselő. Többek között... Tovább...
 • Amennyiben a kormányzat elveszi az önkormányzatokt ól a maradék bevételeket is, ... Tovább...
 • Nem egészen jó az okfejtés. Az önkormányzatok mindent megtettek amit megtehettek... Tovább...