Hirdetés

Hogy volt régen....?
girdmario

Hirdetés
Ma 2023. márc. 26., vasárnap, Emánuel napja van. Holnap Hajnalka napja lesz.

Az új önkormányzati törvény koncepciója, a hozzászólások tükrében PDF Nyomtatás
2011. június 14. kedd, 08:00

 

kommentPortálunk látogatói nemcsak olvassák megjelent cikkeinket, arra sem sajnálnak időt szakítani, hogy hozzászólást írva megosszák gondolataikat, véleményüket velünk és egymással. Ezek a hozzászólások szerintünk igen fontosak és tanulságosak: most például az önkormányzati rendszer tervezett átalakításáról.

Az új törvény koncepciójáról általában

Kárpáti Ágnes 2011-03-24 09:22

Azért azt el kellene dönteni, hogy maga az önkormányzatiság egy minden áron megtartandó érték-e. Ha az elv, hogy az állampolgárok helyben intézhessék ügyeiket, saját, választott helyi képviselőik útján, akkor a rendszer működtetése nem kizárólagosan pénzkérdés. Ha viszont az államháztartás rendbetétele a kizárólagos cél, akkor persze optimalizálni kell, a helyi érdekeknek ez esetben részben háttérbe kell szorulniuk. Ez utóbbi azonban csak vészhelyzetben elfogadható, de egyre inkább úgy látom, vészhelyzet van…

DSD 2011-05-11 11:36

…nem hiszem, hogy az önkormányzatiságon múlik a magyar jövő, s ezért azt fel kell áldozni. Nem hiszem, hogy a diktatúra a megoldás, többségében nem az ilyen országokban van jólét. És ismét kérdezem, mi az a kiadás, ami megspórolódna az önkormányzatiság megszüntetésével? Mert a tiszteletdíjakon túl nem látok mást, útra, világításra, ügyintézőre e nélkül is kell költeni, az ebben való spórolás meg nem az önkormányzatiság megszűnésének kérdése.

Barabás László 2011-05-28 14:19

A kormány azt tervezi, amit a sikeres multinacionális válallatok saját szervezetükkel az elmúlt években megvalósítottak . Koncentráció és egyégesítés. Ma már nem lehet másképp működni semmilyen szinten, semmilyen ágazatban. Az egységes irányítás már önmagában is költségcsökkentést eredményez, ugyanakkor a változásokra való reakció hatékonyságát is nagymértékben növeli. A helyi szervezetek korlátozott önállósága elégséges a saját szintjükön szükséges döntések meghozatalához. Ez az államigazgatásban sem lehet másképp. Nincs 3000 féle eljárás, 3000 önálló adminisztráció. Amit lehet, azt központosítani kell, kialakítva az egységes eljárásrendeket. (…) Miután közpénzről van szó, nem lehet ellenérv, hogy az átalakítás elbocsátásokkal jár, ráadásul a korszerűbb környezetben könnyebben létesülnek új munkahelyek is...

Leó 2011-05-28 23:33

Ha egy vállalat dolgozik rosszul, a részvényesek vagyona csökken. Ha az állam, akkor az állampolgároké. Globális a világ, versenyelvű válaszokat kell adni, hatékonyan gazdálkodni. Nincs bezárkózás, egyedi út. A FIDESZ program magyar sajátosságról beszél, de tényleges válaszokat ad a mai elmaradott struktúrákból adódó fenntarthatatlan problémákra. Azt teszi, amit a nemzeközi tőke elvár tőle, és ami néhány éven belül modernizálja a gazdaságot. (…) a költségeket minimalizálni, a teljesítményt maximalizálni kell az államigazgatásban is. És természetesen az önkormányzatoknál is. Amire nincs pénz, mert nem éri meg az ország teljes közösségének, azt oldják meg a civilek, ha tényleg szükség van rá.

Takáts István 2011-05-29 19:12

A koncepció jó vonalon halad, csak a részleteket nem tartalmazza. …a feladatok egy részét központosítani kell. Azzal is egyetértek, hogy nem kell mindenhol hivatal, valahol meg kell húzni a határt, nem feltétlenül 2000 főnél, inkább ki kell dolgozni azt a kritériumrendszert, ahol szakemberhiány miatt nem volt eddig sem elég szakszerű a feladatellátás. Az is jogos, hogy kistelepülésen ne legyen főállású a polgármester. Egyébként sincs arra garancia, hogy a választók a legalkalmasabb menedzsert választják, nem pedig a legtöbbet ígérőt... A koncepció legkidolgozatlanabb része viszont a finanszírozás, ami eddig is a leggyengébb láncszeme volt az önkormányzati rendszer működtetésének. …talán jobb lesz, de összességében akár drágább is.

Szulejmán 2011-05-29 23:02

…az önkormányzati vezetők nem érdekeltek a változásban. A kommentek és az érdekvédelmi szervezetek reakciói majdnem mind azt mutatják, hogy inkább maradjon a régi rendszer, mert a koncepció jogaik, lehetőségeik csökkenésével jár, majdnem minden megoldást hátrányosnak vagy károsnak tartanak. (…) Nem kétlem senki jó szándékát, de engedni kell a radikális átalakítást a siker érdekében akkor is, ha az nem minden ponton esik egybe az adott település vagy vezetőik napi érdekeivel. A lényegi elemeitől megfosztott reform értéktelen, és nem is reform. Vágjunk bele, és később csiszoljuk a hátrányos elemeket, de inkább alkalmazkodjunk az új helyzetekhez. A mai helyzet tarthatatlan, nem kell megtartani a főbb elemeit. Ráadásul a mai kormány nem a kompromisszumok mestere, mint az előzőek, amelyek engedtek a helyi érdekeknek, több kárt okozva, mint eredméyt produlálva… Az élet megmutatja majd, mi az ami nem volt sikeres, utólag is lehet módosítani a már bevezetett intézkedéseket…

paloc 2011-05-30 22:05

A multivilágot mintának tekintőnek a figyelmét felhívnám, hogy ezt a rendszert alulról és belülről (nem felülről) ismerő embereknek egészen mások a tapasztalatai. Az önkormányzati szektor egyetért az átalakítás szükségszerűség ével, csak a "hebehurgya" kimunkálatlan ötlethalmazt nem preferálja. Alkalmatlan emberek mindenhol vannak…, ez nem köthető a kisebb településekhez. A problémát ott látom a vidéki átalakítással kapcsolatban, hogy lesznek települések - nagy számban - ahol semmi sem lesz. Szó szerint! Munkahelyek már most is ritkák mint a fehér holló, hivatal bezár, iskola megszűnik, orvos hébe-hóba vagy nincs, rendőr - patát kivéve - fényképen, pap minden tizedik faluban, fiatalok elmennek a városba vagy külföldre… csak évek múlva nehogy irdatlan pénzeket kelljen újra a rendszer újraépítésére fordítani...

tót 2011-06-03 11:06

Az biztos, ha a gyakorlatban rosszul működik az új rendszer, annak katasztrofális hatása lesz a feladatellátásra, de a költségvetésre is. A tét akkora, hogy remélem, most nem maradnak el az alapos hatásvizsgálatok. (…) a törvényi megfelelésekkel , a szolgáltatások színvonalával, elérhetőségével bajok lehetnek, de a település üzemeltetésben a civil szervezetek a kiüresedő önkormányzatok helyre léphetnek. Vagyis ami rövid távon káros és problémás, az éppen hasznos folyamatokat indíthat el, és hosszú távon egy civil világ, és egy olcsóbb közigazgatás épülhet fel.

 

Feladatfinanszírozás

közszolgáló 2011-04-05 08:27

…Ha tehát az az elgondolás, hogy kevesebb feladatot fognak az eddigiekhez hasonlóan 50-60%-osan finanszírozni, meg se hitel, se saját bevétel, akkor az egész egy nagy vicc lesz. Az lenne az igazi pazarlás, ha működőképtelenné válnának az önkormányzatok, és tényleg efelé halad a helyzet…

Pénzügyes 2011-04-11 10:28

…az önkormányzatok jog környezete (Ötv.Áht.pü. szabályozás, Kbt.Ámr.Áhsz. pü. bürokrácia stb-stb) nagyon megérett a változásokra. (…) Ha visszavesznek néhány feladatot akkor megszűnik a hiány? Nem! Csak majd áthelyeződik. Oda kellene adni az önkormányzatoknak a feladatellátáshoz szükséges és elégséges fedezeti összeget - pl. feladatfinanszírozás s akkor a problémák nem termelődnének újra. Viszont kőkemény elszámoltatás, és szükség szerinti felelősség-megállapítás kellene. A jegyzői, a könyvvizsgálói kart függetleníteni kellene, esetleg gazdasági ügyekben vétójoggal felruházni a jegyzőt. Döntőbíró lehetne az ÁSZ. Akkor nem is kellene a hitel mellet "gyámkodni".

Tolnai László 2011-05-26 17:18

A feladatfinanszírozástól azt várja a koncepció, hogy ne lehessen másra költeni a pénzt, mint amire megcímkézték. Ellentétben az eddigi időszakkal, ahol egy kötelező feladatra 50% normatívát adtak, és azt bármire elkölthették felelőtlenül! (a hozzászóló nyilvánvalóan ironizál – nt)

 

Helyi adó

Héjas Kálmán 2011-05-21 10:14

Remélem, hogy nem a helyi adók kivetésére fogják ösztönözni az önkormányzatokat anyagi helyeztük javítására. Mert az tapasztalatból mondom, egyszerűen nem fog befolyni.

Dr. Riedl István 2011-05-24 08:27

De mi is lesz az iparűzési adóval! Döntően ebből a mintegy 600 milliárd forintból egészítették ki az önkormányzatok a hiányos normatívákat, ez a forrása az önként vállalt feladatoknak, a hitelek visszafizetésének. Ha megszűnne is a feladatok alulfinanszírozása, az IPA teljes kiesése nyilvánvalóan kezelhetetlenné tenné a hiteleket, megvalósíthatatlanná az önkormányzatiság sok feladatát. Ha marad az iparűzési adó, sokkal kevesebb feladattal, intézmények működtetése nélkül, néhol forrásbőség alakul ki, másutt pedig helyreáll az egyensúly, bár néhány eladósodott önkormányzatnál ez sem segít. Viszont az esetben az állam mélyen a zsebébe nyúlhat az átvett feladatok és intézmények finanszírozásának biztosítására. Önmagát ugyanis nem fizetheti 50-60%-on! A remélt hatékonyságjavulás esetében sem lényegesen más a helyzet. Ha mondjuk az IPA fele kötelező feladatot finanszírozott, akkor 300 milliárdról beszélünk. A méretnagyságból adódó megtakarításokat az első évben a feladatindításhoz szükséges beruházások nagy vonalakban ellensúlyozhatják. Ha elvonják az IPÁ-t, akkor mi történik? A HELYI iparűzési adó befolyik a költségvetésbe? Ez nonszensz! Eltörlik, és új adót vet ki az államigazgatási feladatok ellátásának fejében? Hisz az a dolga az államnak! Ráadásul nem a vállalatoknak kellene fizetniük a lakosság ügyes-bajos dolgainak intézéséhez szükséges összegeket…

 

Iskola

Dr. Goór Éva 2011-05-27 09:26

Óriási megtakarítási lehetőség van az iskolarendszer központosításában. Az elbocsátott tanárok, vezetők és működtető személyzet bére, a bezárt épületek fenntartásának kiesése valóban komoly, akár 100 milliárdos összegre is rúghat. De ha ez a cél, akkor beszéljünk róla, kerüljön kimondásra.

 

Járás

öregszaki 2011-04-15 08:57

Én már dolgoztam járási rendszerben. Az a lényege, hogy a településeknek semmiféle önálló döntés lehetősége nem lesz, pénz egyébként sem lesz. Ennek a mostani önkormányzatiságnak pedig lőttek. A járási központokat fejlesztik, oda aztán mindent, a többi meg vegetál…

Gyenes Zoltán 2011-04-21 08:27

…Nálunk jelenleg is a kistérségi családsegítő működik ,csak egy a probléma, hogy a településen keletkező ügyek 90%-át nekem és munkatársaimnak kell megoldani. Az egészből és egyéb információkból az szűrhető le , hogy bizonyos határ alatt totálisan lerombolják a kistelepülési rendszert…

Szabados Adrienn 2011-05-12 11:59

A váci kistérségben a 19 önkormányzatból 6 marad. Viszont így kell a hatósági ügyeket lecsökkenteni. Az ügyfél nem fog a járási központba utazni több mint egy órát oda és ugyanennyit vissza, kifizetni a buszt, hogy elintézzen valamit. A járási központból pedig nem fognak kijönni ellenőrizni, hogy valóban csak 2-en laknak a lakásban, a bérpótló juttatás feltételeként előírt "tiszta udvar, rendes ház" megvalósult-e, stb, stb., stb.,

hosszú 2011-05-18 21:59

"A szociális és a településüzemeltetési feladatok például tipikusan önkormányzati feladatok" Igen, de a szociális feladatokon belül vannak jegyzői és vannak önkormányzati hatáskörben levő szociális feladatok. Akkor a jegyzői hatáskörben levő szociális feladatok is maradnak a településeknél?

kisvárosi pmester 2011-05-21 19:21

Jó lenne előre látni a sarokszámokat Pl. hány db járási székhely lesz, a hivatalvezető a honvédségtől jön, van a jelenlegi jegyzői kar alakul át, a kötelező feladatok állami finanszírozása evidens, a különböző adóknak mi lesz a sorsa... és még sorolhatnám a nyitott kérdéseket. Viszont a bármiféle átalakítást csak a következő ciklustól szabad bevezetni, mert a jelenlegi vezetők, hozzánk hasonlóan készítették a településfejlesztési terveket, a gazdasági programot, a személyzeti fejlesztéseket, képzéseket.

Hercegh László 2011-05-28 13:32

A legtöbb pénzt talán épp az okmányirodába fektettük, oktatás, informatika, megfelelő környezet, internet. A saját bevételeinkből. Most viszi az állam a járáshoz, a kormányhivatal fogja működtetni. készen kapnak mindent, képzett munkatársakat, szervezett folyamatokat, hibátlanul működő rendszert. Megint azok járnak rosszabbul, akik jól gazdálkodnak, egy kalap alá kerül minden okmányiroda.

léna 2011-05-31 16:17

A közigazgatási eljárás legfontosabb eleme a tényállás tisztázása. E nélkül egy döntést sem lehet jogszerűen meghozni. Hogy lehet a tényállást tisztázni az ügyfél lakóhelyétől ,mondjuk 20 km-re , a járási székhelyen? 5 km buszjegy oda-vissza 500 Ft. A szabálysértési törvény azon szakasza, miszerint az elkövetés helye szerinti jegyző volt illetékes, 7 hónapot élt, azután módosították, azzal az indokkal, hogy a lakóhelyen lehet a tényállást tisztázni. A hatáskör a járási hivatalnál lesz, de az eljárási cselekményeket a lakóhely szerinti jegyző fogja lefolytatni?

 

Kistelepülés

Jövendőmondó 2011-03-23 14:25

Az önkormányzatok számát radikálisan csökkenteni kell, 200-300 önkormányzatnál nincs többre szükség. 100 fős településen minek önkormányzat, ahol 80 fő nyugdíjas, 10 munkanélküli, 5 gyerek, 5 pedig aktív dolgozó. Azt is meg kell ezáltal szüntetni, hogy a pmh-ban sógor-koma-jóbarát legyen beültetve, miközben munka híján a lábukat lógatják. A képviselők meg döntsenek max. utcanevekről, de belterületbe vonási kérdéseket még véletlenül sem szabad rájuk bízni…

paloc 2011-05-11 21:52

…Melyik polgármesternek könnyebb a helyzete ,akinek több tucat v. több száz fős apparátusa van, vagy akinek egy vagy kettő vagy egy sem?További kérdés, ki keres többet, Tarlós főpolgármester úr vagy Tésa polgármester asszonya?Ne felejtsük ki azt sem, ki növelte, növeli nagyobb arányban az állam adósságát?...

DSD 2011-05-11 10:46

Hihetetlen! "Elképzelhető, hogy több falunak egy jegyzője lenne." A körjegyző 20 éve létező fogalmát vajon miképpen definiálják? "500 főnél kisebb települések felében a falu vezetője főállásban dolgozik" Ez meg nekem gyanús. Nem aprófalvas környéken élek, de a környékünkön 5 db 1000 alatti jut eszembe, egyikben sincs főállású polgármester...

paloc 2011-05-11 21:32

…Az elmúlt ciklusban törvénytelenség gel vádoltak, mert a segélyezést munkához meg iskolalátogatás hoz akartuk kötni. Nem értem miért lettek a kistelepülési polgármesterek meg a kis hivatalok a jelenlegi hatalom "köpőcsészéi"? Néha úgy tűnik ,hogy ezek az úgynevezett szakértők meg egyéb úri szerzetek annyit tudnak a magyar vidékről, hogy ott nőnek a fák meg laknak a parasztok, akik úri jó dolgukban nem művelik a földjeiket…

Gyenes Zoltán 2011-05-12 10:21

Rövid pontosítás, ezer fő alatt nincs főállású polgármester, kettőezer fő alatt semmiféle helyi hivatal. A szobi kistérség esetében a tervezet szerint Szob kivételével minden hivatali ügyintézés megszűnik!...

Herendi Éva 2011-05-21 14:12

…azért nem minden kistelepülésen kell 24 órás szolgálat a polgármesteri tisztség ellátásához, főképp, ha egyes feladatok a kormányhivatalokhoz kerülnek. Itt el tudja látni mondjuk fél munkaidőben egy menedzser szemléletű, profi vezető a feladatot. Kérdés, hogy van-e elég jómódú vállalkozó, aki hajlandó a településért társadalmi munkában dolgozni, egyéni előnyök nélkül, pusztán a közösség javára? Jómódú, jó szándékú, tehetséges, egyben! Sokszor ugyanis a lelkes amatőrök rontottak a falu helyzetén, hozzá nem értésük okán! Ne vessük el a központi koncepciót egészben, de gyökeresen át kell gondolni!

Terjéki Zoltán 2011-05-28 09:29

A lakosságszám az önálló hivatal szempontjából nem meghatározó! Senki sem hiheti, hogy 1990 lakossággal nem alkalmas egy település önálló hivatal működtetésére, míg 2001 fő esetén már igen. Kis országunkban számtalan település típus van, eltérő a helyi aktivitás, feladatellátó képesség! Ez utóbbiak fontosabbak, mint a lakosságszám, ezek alapján kellene meghatározni a kritériumokat. Persze az több munka, komolyabb felkészültséget igényel, mint merev határokat húzni…

Ossza meg a bejegyzést

 

Téma lezárva; további hozzászólás nem lehetséges.

alapnet2

25

               CÉGBEMUTATÓ


 

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?