Hirdetés

Hogy volt régen....?
girdmario

Hirdetés
Ma 2023. jan. 31., kedd, Marcella napja van. Holnap Ignác napja lesz.

Nyílt levél Tállai András önkormányzati államtitkár úrhoz PDF Nyomtatás
2011. május 20. péntek, 12:42

uveges_gaborA kereteit veszti el a rendszer azzal, hogy egzisztenciájukban, megbecsültségükben, és jogkörükben is lefokozott „báb polgármestereket” szül az állam ahelyett, hogy egyre nagyobb számban nevelné ki az igazi „településmenedzsereket”, akik színt és új irányokat képesek hozni a rendszerbe – írja nyílt levelében  Hernádszentandrás polgármestere.

 

 

 Hernádszentandrás község polgármestereként, és politológusként is figyelve az önkormányzatok helyzetét napjainkban, bizony egyet tudok érteni azzal, hogy az 1990-ben felállított struktúra betöltötte küldetését, és egy új időszaknak kell kezdődnie a közeli jövőben.

Ugyanakkor kizárólag megalapozott, és körültekintő szakmai döntés eredménye lehet az a változtatás, ami egyelőre várat magára. Nincs szükség különösebb jóstehetségre ahhoz, hogy egy kevésbé kiérlelt, felületes, vagy bármilyen formában átpolitizált „reform” nem fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket, és rövid időn belül markáns diszfunkciókat fog eredményezni. Teljességgel bizonyos továbbá, hogy számos ilyen lépés, melytől ugyan megtakarítást és racionalizálást várnának, pontosan többletkiadásokat és különböző válságkezelési intézkedéseket fog gerjeszteni.

 

Elsőként talán azt tartom érdemesnek megemlíteni, hogy a törvényalkotás folyamatában sajnálatos módon tetten érhető számos presztízs szempont, a forma elsődlegessége a tartalommal szemben, a politikai irány súlya a hagyományokra építő szakmaisággal szemben.

A közigazgatás szintjeinek újraszabásának útján nem szabad abba a hibába esnünk, hogy ismét – az előző ciklusokhoz hasonlóan – hamarabb létezik a forma, mint a tartalom (kistérség, járás, megye, régió).

A készülő önkormányzati törvény koncepciójának egy meglehetősen markáns üzenete a szinte korlátlan állami ráhatás megjelenése, a települési szuverenitás radikális korlátozása.

Különösen igaz ez a kistelepülések vonatkozásában, ahol a feladatkörök átcsoportosításával, elvonásával a mozgásterük megszűnne, végletesen kiszolgáltatottá válnának a központi vezérlésnek.

Az önállóságvesztés és a függő helyzet következtében belátható időn belül a falvak egysíkúvá, üressé, lepusztulttá, vonzerejüket vesztetté válnak.

A vidék sokszínűsége, maradék megtartóereje megszűnik. Egy olyan világ sejlik fel előttünk, ahol nincs többé önálló, erőt felmutatni képes arc, lobbi. A mindenkori kormányzati akarat szolgalelkű végrehajtóivá silányulnak a helyhatóságok vezetői.

A kereteit veszti el a rendszer azzal, hogy egzisztenciájukban, megbecsültségükben, és jogkörükben is lefokozott „báb polgármestereket” szül az állam ahelyett, hogy egyre nagyobb számban nevelné ki az igazi „településmenedzsereket”, akik színt és új irányokat képesek hozni a rendszerbe.

„Arctalan falvak, arctalan vidék” jön létre, „a valódi ön-kormányzás nem értelmezhető többé”…

Az önkormányzati reformtervezet egy részletkérdésének tűnő elemét szeretném jelen írásomban egy kissé hangsúlyosabbá tenni, és ennek másik olvasatát megvilágítani. Jelesül azt az elképzelést, hogy az 1000 főnél kevesebb lakossal rendelkező települések nem választhatnának főállású polgármestert…, csak társadalmi megbízatásként lenne ellátható ezen funkció…

Remélhetőleg ezt mindannyian belátjuk, hogy a rendszer nem azért közeledik a finanszírozhatatlanság felé, mert településeink döntő többsége főállású polgármesterrel rendelkezik… Fontos láttatni, hogy az önkormányzati rendszer kiadásainak talán a legkisebb szeletéről beszélhetünk, amikor ehhez a kérdéshez közelítünk.

Meglehetősen laikus, egyoldalú és szakmaiatlan álláspontnak tűnik az, amikor egyes – elnézést a minősítésért, de önkormányzatokról csupán tankönyvekben olvasó, és a szomszédoktól halló – politikusok és gazdasági szakemberek úgy összegzik magukban és a nyilvánosság felé is álláspontjukat ebben a kérdésben, hogy „…nagy település nagy gond, kis település kis gond…”

 

Az önkormányzatiság napi gyakorlatát ismerő, és kellő szakmai rálátással rendelkező polgármesterek számos alkalommal egyértelműsítették, hogy bizony csupán a feladatok jellegében, de nem azok mennyiségében van különbség nagyobb és kisebb település vezetőjének napi munkája vonatkozásában.

Pontosan akkor, amikor arról beszélünk, hogy el kell kezdeni önállósodni és saját útjaikat járni a településeknek, bizony egy kis település vezetőjének többszörösen nehéz a helyzete, ugyanis nem támaszkodhat olyan szakmai csoportokra, akik az egyes ágazati kérdésekben ötletekkel, kidolgozott javaslatokkal, sőt a megvalósításban is közreműködve előkészítik a vezető döntését. Ami ugyebár adott lehet egy nagyobb község vagy város esetében…

 

Minél kisebb egy település, annál nagyobb szerepe van a változtatásokban, a saját arculat megtalálásában és annak kiépítésében, fenntartásában a polgármester személyének.

Az a felszólítás, hogy „ne ebből éljen meg”, azt is sugallja, nem tekinti a kormányzat egyenrangúnak az egyes településeket.

A települési mérettel arányosan növekedve egyre szimbolikusabb és az operatív munkától egyre távolodó a polgármester tevékenysége, de a javaslat értelmében főállásban érdemes jól megfizetni.

Míg a kistelepülések esetében sokszor 24 órás a készültség, melyet a polgármester lát el különböző minőségében, ezért viszont lefokozás a „jutalma”… 

Abban a pillanatban, amikor társadalmi megbízatásúként lép be a rendszerbe egy polgármester, feltételezi azt, hogy egy biztos egzisztenciával rendelkezik, vagy vállalja, hogy figyelmét, energiáját, idejét megosztva és kizsigerelve másodállásként vezet egy települést.

Mondani sem kell, hogy amikor új utak megtalálásáról beszélünk, akkor ez még egész emberként is erőpróbáló feladat, és bizony nagy kihívás. Másodállásban, vagy „szabadidős tevékenységként” végezve pedig lehetetlen, felelőtlen és naiv vállalkozás.

Megbecsültség híján eltűnnek majd a rendszerből azon vezetők, akik teljes emberként, hivatásszerűen álltak a feladatok elé, akik úgy gondolták, hogy a rendelkezésre álló – a piaci viszonyokhoz képest erősen alacsony színvonalú – fizetés mellett is vállalják a munkát, és hozzák összhangba a magánéletüket az embert próbáló hivatással.

Belépnek viszont a helyükre azok, akik eszköznek tekintik esetleg ezen pozíciót a meglévő profiljuk erősítéséhez, ügyfélkörük bővítéséhez. Továbbá megjelennek azon aspiránsok, akik a különböző szociális juttatásokhoz képest némiképp komolyabb jövedelmet várhatnak a polgármesteri tiszteletdíjtól.

Előrevetíthető szintén, hogy ezen folyamatok nem a kistelepülések megerősödését szolgálják, és még távolabb sodornak bennünket attól, amit Nyugat-Európában láthatunk, hogy a falvak bizony üde színfoltjai, komoly vonzereje az adott országnak.

Megöli továbbá ez a folyamat azon éledező erőket is, akik az összefogással, a partnerség gyakorlati megvalósításával elkezdték építeni közösségüket, térségüket. Vizionálható továbbá az állam által ellátottak számának drasztikus emelkedése is.

Így lehetnek bizonyos reformgondolatoknak a szándékkal teljesen ellenkező előjelű következményei.

Nem a központi források emelése a záloga a jövő fejlődésének, hanem a lokálisan kifejtett munka, az ötletekhez önállóan kapcsolt szellemi és anyagi bázis előteremtése, ami a mi feladatunk.

Az önkormányzat – jogi, és anyagi mozgásteréhez képest - az elmúlt húsz esztendőben jobb és felelősebb gazdája volt a rábízott javaknak, mint számos más szektor, például az állam.

Mindössze annyi a kérésünk, hogy „hagyjanak 24 órában dolgozni” bennünket, lakosságszámtól függetlenül, hogy ne érezzük azt, hogy valóban mi lennénk a tehertételei az országnak, és gátjai bármilyen felemelkedésnek.

Érdemes meglátni a valós problémákat, és a következményeket mérlegelve megtalálni rájuk a valós, szakmailag kimunkált megoldásokat.

 

Hernádszentandrás, 2011-05-16

Üveges Gábor

Hernádszentandrás polgármestere

Ossza meg a bejegyzést

 

Hozzászólások  

 
0 #14 DSD 2011-06-15 18:46
Nos, az én véleményem az, hogy egy főállású polgármester nagyon jól el tud tengeni-lengeni egy kis településen. A feladatok azért nem úgy jönnek, mint a nagyoknál, ahol a sok szakember segít, de mégis döntésre is késztet. Ellenben, ha egy kistelepülési polgármester kifejezetten igyekvő, törekvő, akkor meg nagyon is ki tudja tölteni az idejét. Kevesebb a kényszerítő erő a napi folyamatos munkára, de aki akar, az megtalálja, mert a kevés alkalmazottal rendelkező kistelepülésen sok minden marad rá. Azt gondolom, a kényszerítő erőt kellene jobban belevinni, hogy ne lehessenek elkényelmesedő kiskirályok, mert azért erre van példa. S ezt kívülről ellenőrző szervek révén lehetne megtenni civil szféra hiányában. S igazi településmenedz serek lehetnének. De a történet most abszolút nem erről szól.
Idézet
 
 
+1 #13 Gyenes Zoltán 2011-05-25 08:26
Kedves Herendi Éva !Ne vegye zaklatásnak válaszom ,de véleményét megértve, szerintem semmilyen önkormányzati ,államigazgatás i posztból ne lehessen megélni .Akkor mi a megoldás a mutyi a lenyúlás ?Amiről Ön beszél az a mai valósággal köszönő viszonyban sincs.Igen az áldott civil szektor, majd mindent megold!Ezzel egy a gond ,hogy mindenki a külföldi példákra hivatkozik, de ez itt a magyar "ugar".Ahhoz hogy igazi civil társadalom épüljön ,tisztességes jövedelemmel kellene rendelkezni az állampolgárnak ,nem éhbérér dolgozni a lakosság 60-70%-nak.Jele nleg ezen szervezetek jelentős része állami és önkormányzati "emlőn" lóg.Nálunk évek óta nem vesznek fel tiszteletdíjat a képviselők, annak ellenére, hogy az alsó egyharmadhoz tartoznak.Tudja engem ez az egész önkormányzati hajcihő arra a szakállas viccre emlékeztet ,hogy aki érti és tudja az keményen dolgozik a rendszeren belül, aki látott már ilyet az felügyeli és irányítja ,aki hallott róla az tanítja ,aki meg kívülálló az meg tudja hogyan is kellene az összes előző három feladatot ellátni.
Idézet
 
 
+5 #12 kistelepülés 2011-05-24 14:56
folyt.
Aki vezeti, irányítja és felel a település működésért, gazdálkodásáért pont az nem lehetne főállású! Talán nem ezen kellene spórolni!!!
Talán nem ezt érdemelnénk a több évi lelkiismeretes munkánk után!
A tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíja pedig megalázóan alacsony.
Aki ezt a munkát ingyen is vállalja, az valószínűleg nagyon jó anyagi helyzetben van, vagy csak egy karrierista, aki csak látszattevékeny séget végez és természetesen, még követelni sem lehet tőle mert szinte ingyen csinálja.

Javaslom, hogy a polgármesteri tisztség ellátását továbbra is lehessen főállásban ellátni a lakossági határt jóval lejjebb meghúzni.

Bízom abban, hogy a kormányzat szándéka a kistelepülések lakosságának érdekében fog változni és nem csak hangoztatják!
Idézet
 
 
+5 #11 kistelepülés 2011-05-24 14:55
folyt.
Ahhoz, hogy a feladatotokat esetleg tiszteletdíjask ént tudjam elvégezni, vagy nyugdíjasnak, vagy vállalkozónak kellene lennem, hogy ha éppen kell, a település lakóinak azonnali rendelkezésére tudjak állni.
Nem tudom melyik munkahelyen vennék szívesen, hogy nekem most a település érdekében el kell mennem és fogom és ott hagyom az éppen végzett feladatomat.

Írhatnék még pld. a önkormányzati társulásokról melyeknek a településünk is folyamatosan a tagja, ahol igen komoly döntések születnek a településünkre nézve, ezeken a gyűléseken rendszeresen ott kell lennünk, hogy megfelelő szinten képviseljük a településünk érdekeit.
Én egy évig végeztem a polgármesteri tisztséget tiszteletdíjask ént is és tudom, hogy két helyen nem lehet tisztességesen a munkát elvégezni. Hatékony és jó munkát nem lehet távmunkában végezni, azt a települést már nem én irányítom, hisz a napi döntésekbe nem tudok igazán beleszólni.
Amióta főállásban végzem feladatomat a településem szépen fejlődött gyarapodott.
A régi Járási rendszerben ez nem mondható el, csak a járási központ fejlődött látványosan.
A kistelepüléseke n várhatóan így további munkahelyek szűnnének majd meg, tovább nőne a munkanélküliség , az elvándorlás és tovább öregedne a település, mely további gondokat idézne elő.
Idézet
 
 
+6 #10 kistelepülés 2011-05-24 14:54
folyt
Községünknek már két éve nincs önálló hivatala, de semmivel sem jobb, olcsóbb és gördülékenyebb az ügyintézés, főleg a lakosság számára, mint azelőtt. A lakosság számára az ügyintézés lehetőségét egyre távolabb viszik, (persze nem ezt kommunikálják) járásokba, kistérségekbe, aminek fenntartása természetesen nem olcsó mulatság.

Sajnos helyben így már alig van ügyintézőm, akivel egyeztethetnék, információt cserélhetnék, pályázatokat készíthetnék, feladatokat oszthatnék meg. Minden feladatot a pályázati írástól, az elszámolástól, a levelezésektől, az anyagbeszerzése k és közcélúak irányításán át önállóan kell végeznem, az egyéb mindennapos önkormányzati feladataimon túl.
Szabadságon a 13 évi polgármesterség em alatt szinte alig voltam, pedig évi 39 nap járna évente, de sajnos nem igazán tudom kivenni.
Ahhoz, hogy szabályosan is működjön az Önkormányzat az utalványozásoka t, átutalásokat, engedélyezéseke t napi szinten kell elvégezni. Katasztrófa helyzetben, vagy egy belvíz veszély esetén egy polgármesternek azonnal ott kell lennie és gyors döntéseket, intézkedéseket kell hoznia.

folyt.köv.
Idézet
 
 
+4 #9 kistelepülés 2011-05-24 14:52
Az önkormányzati rendszer átalakításához, valamint a polgármesteri tisztség ellátásához szeretnék véleményt fűzni.

Úgy érzem, hogy megint a kistelepüléseke n akarnak spórolni, megint a vidék leépítésén fáradoznak.

Méltánytalannak tartom, hogy megint előveszik, hogy az 1000 fő alatti településeken a polgármester ne lehessen főállású.

Úgy gondolom egyetlen nagyobb település vezetője sem, cserélne pld. velem szívesen polgármesteri széket (természetesen az én fizetésemért, mivel a kisebb településeken az illetményszorzó is kisebb) az én 721 fős településemmel.
Én több mint három éve vezetek egy Kistérséget, melynek költségvetése közel 1 milliárd Ft., és több mint 13 éve irányítok egy kis települést, melynek idén az induló költségvetése a folyamatos megszorítások miatt, már alig 60 millió Ft.
Tudom, hogy ahol megfelelő létszámú az apparátus és a működésre elegendő forrás áll rendelkezésre, ott mennyivel könnyebb és egyszerűbb a munka.
Nem ott kell sokat dolgozni, tenni egy településért ahol a lehetőségek adottak, ha nem ott, ahol a hiányosságokat fáradtságos, kitartó munkával kell valahogy pótolni, úgy hogy a lakosság ebből a hátrányból minél kevesebbet vegyen észre.
folyt. köv.
Idézet
 
 
-4 #8 Pumalyos 2011-05-24 13:36
A közhelyszótár felhasználásáva l készült harmatgyenge iromány.
Idézet
 
 
-3 #7 Herendi Éva 2011-05-24 05:36
Kedves Gyenes Zoltán. Rossz példák mindig vannak. Egy képviselő barátom nem vesz fel tiszteletdíjat, de rendszeresen összekarcolják a terepjáróját, ugyanis sikeres vállalkozó. De ettől nem az út a „sikamlós”, hanem a társadalom tűnik kissé éretlennek. Szóval fenntartom, hogy kistelepülések vezetéséből nem feltétlenül kellene megélni. Azt azért a mínuszos véleménynyilván ításból is látom, hogy nem vagyok többségben a véleményemmel. Tállai Istvánnal viszont egyetértek. Csak a civilek aktivizálódása segíthet sok területen.
Idézet
 
 
0 #6 Tállai István 2011-05-23 21:40
Megértem az aggódását a polgármester úrnak, senki sincs könnyú helyzetben. De nem értek egyet sok megálalpításáva l. Nem lesz arctalan egy falu, ha csökken a polgármester hatásköre, vagy egyes feladatokat a kormányhivatal vesz át. A falu arca az ott élők habitusából áll össze, nem a közigazgatás "adja". A lakosság, a civil közélet ad karaktert egy falunak! Egyébként csak modnom, nem vagyok rokona az államtitkár úrnak.
Idézet
 
 
+4 #5 Gyenes Zoltán 2011-05-23 07:26
Kedves Herendi Éva !Az Ön által említett megoldás eléggé sikamlós útra vihet.Jó magam vállalkozói világból kerültem egy kistelepülés élére.Teljesen más a jogi környezet és gazdálkodási ,számviteli rendszer.Persze egy darabig lelkesedésből toltam a rendszerbe tudást, saját pénzt saját gépi eszközöket, de erre egy önkormányzati rendszer nem épülhet. Egy idő után az ember szembesül azzal ,hogy ez a mentalitás inkább irigyeket szül a mai világban mint elismerést.Ezen az elven a kormány tagjaitól, parlamenti képviselőktől, nagyobb települések vezetőitől is el kell várni a társadalmi munkában végzett feladat ellátást.A hírek általában nem erről szólnak ,hanem pont az ellenkezőjéről. Sajnos meglátásom szerint a rendszer tervezett átalakításában lényegi változásokat nem tudunk kiharcolni, a mai valóság nem ezt tükrözi.
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

alapnet2

24

               CÉGBEMUTATÓ


 

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?