Hirdetés
Közigazgatási állások
Számviteli ügyintéző 1. - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:26

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 , Baross utca 63-67.

 
Adókönyvelő - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:25

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

 
Költségvetési ügyintéző - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:24

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 , Baross utca 63-67.

 
Pályázati ügyintéző - Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:22

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

l. melléklet 24.: Koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Pályázati kiírások figyelése. Pályázati részvételről való döntés előkészítésben közreműködés; a Bizottsági, illetve a Képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítésben való részvétel. Pályázat előkészítése, illetve előkészítés koordinálása pályázatíró cég igénybevétele esetén. Pályázatírás önállóan 30 M Ft-ot meg nem haladó projektek esetében. Projekt kidolgozásában való részvétel. Pályázati dokumentáció összeállítása, feladása önállóan, vagy együttműködésben a pályázatíró céggel. Esetleges hiánypótlások teljesítése. A határidők és a költségkeret betartásának folyamatos ellenőrzése. Kapcsolattartás a közreműködő és támogató szervezetekkel. Támogatási szerződések, okiratok megkötésében való közreműködés. Kifizetési igények összeállítása illetve abban való közreműködés és benyújtás, az ehhez kapcsolódó esetleges hiánypótlások teljesítése. A projekt előrehaladására, valamint a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai időközi vagy részbeszámolók, záró szakmai beszámolók elkészítése, illetve abban közreműködés. Adatszolgáltatások és a szerződésmódosítások összeállításában való részvétel. Pályázatban vállalt fenntarthatóság ellenőrzése során dokumentumok rendelkezésre bocsátása. Fenntartási és egyéb jelentések elkészítése ill. abban közreműködés, pályázati utógondozás. Szükség esetén nyitó-, záró rendezvények megszervezésében való közreműködés. Nyilvánosság biztosításában való közreműködés. Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken. Beadott és nyertes pályázatok nyilvántartása. Háttéranyagok, elemzések és a Képviselő-testület elő kerülő pályázati beszámolók készítése. Közreműködés a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi dokumentumok kezelésében, adminisztrációban. Közreműködés az egyes vonatkozó beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség.,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

         megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat,

         jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint.

         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint, amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, azt igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Nándor jegyző nyújt, a 52/572-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/13533-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

         Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.hajdudorog.hu

 
Pénzügyi osztályvezető - Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:21

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 
Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:19

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1239 , Grassalkovich út 170.

 
Műszaki ügyintéző - Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:18

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

 
Kereskedelmi ügyintéző - Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:17

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.

 
Műszaki és környezetvédelmi ügyintéző - Diósdi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:15

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Fakivágási engedélykérelemmel, bejelentésekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, gondozatlan vagy parlagfűvel fertőzött ingatlanok felderítése, karbantartásra kötelezése, hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése, panaszbejelentések kezelése. Játszóterek üzemeltetésének és fenntartásának koordinálása. Az önkormányzat kötelezően ellátandó környezetvédelmi, zöldfelület fenntartási, egyéb feladatainak koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Középfokú képesítés, Mezőgazdasági, erdészeti, kertész végzettség,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola,

         Főiskola, Környezetvédelmi mérnök, erdőmérnök, kertészmérnök végzettség.

         tájvédelmi, mezőgazdasági mérnök végzettség

         környezetvédelmi alapszak

         legalább 2-3 év szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         -fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,

         -iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata,

         -hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), vagy igazolás a megkéréséről,

         -nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

         -nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polányiné Bangó Margit nyújt, a 0620/224-1895 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374-23/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki és környezetvédelmi ügyintéző.

         Elektronikus úton Dr. Simon Mária Jegyző részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a visszavonást, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvántartásának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§(1.) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59.§(5.) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         -Diósd Város Honlapja: www.diosd.hu - 2021. november 30.

 
Településüzemeltetési ügyintéző - Konyári Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. december 06. hétfő, 10:14

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24.

 
« ElsőElőző12KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 2

23ev

               CÉGBEMUTATÓ


 

online

Bejelentkezés

Miért érdemes regisztrálni?