Nemzetiségi intézmények működését vizsgálta a számvevőszék Nyomtatás
2018. november 09. péntek, 07:00

allami szamvevoszek jelentesKét nemzetiségi intézmény ellenőrzését, valamint az Országos Horvát Önkormányzat utóellenőrzését végezte az Állami Számvevőszék. Jelentésében a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának hét, az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára vezetőjének öt, az Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala hivatalvezetőjének három, az önkormányzat elnökének két javaslatot fogalmazott meg.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, az Országos Horvát Önkormányzat (OHÖ) 2011. január 1. és a 2014. június 30. közötti gazdálkodását, belső kontrollrendszerének kialakítását és működését, az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzését 2015-ben végezték. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az intézmény intézkedési tervében kilenc feladatot határozott meg, amelyeket határidőben végre is hajtott. Ennek hatására javult az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűsége és átláthatósága – állapította meg az ÁSZ.

A közlemény szerint többi között elvégezték az intézményeik tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését. A hivatal a gazdálkodási jogkörök gyakorlásakor érvényesítette a jogszabályi előírásokat, elvégezte az ingatlanok mennyiségi felvétellel történő leltározását, a székház helyes számviteli nyilvántartásba vételét, továbbá felülvizsgálta a forgalomképtelennek minősülő törzsvagyont.

Az OHÖ által fenntartott Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy az intézmény működése és gazdálkodása szabályozási környezetének kialakítása, valamint a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése szabályszerű volt. Betartották a közbeszerzési törvény előírásait, megfelelően készítették el a költségvetési beszámolóikat, és teljesítették beszámolási kötelezettségüket. A jogszabály ellenére viszont 2016. szeptember 30. után nem alakították ki a szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelésnek az eljárásrendjét. Nem volt szabályszerű a gazdálkodás, a bevételek beszedése és elszámolása, továbbá a kiadási előirányzatok felhasználása – olvasható a közleményben. A szervezet szerint az intézmény vagyongazdálkodása sem felelt meg a jogszabályoknak, mert nem rendelkeztek vagyonkezelési szerződéssel, más megállapodással vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a használatukban lévő ingatlanok, illetve használt tárgyi eszközök vonatkozásában.

Az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtárának vizsgálata feltárta, hogy a fenntartó, az Országos Ruszin Önkormányzat nem szabályszerűen látta el irányítási feladatait, és nem hagyta jóvá a könyvtár és a hivatal által készített feladatellátási szerződést. Az ÁSZ szerint az intézmény vagyongazdálkodása szabályszerű volt, azonban pénzügyi gazdálkodása és költségvetési beszámolója nem. Az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Továbbá nem rendelkeztek az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzattal, valamint nem működtettek kockázatkezelési rendszert - közölte a számvevőszék.

Az ÁSZ jelentésében a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának hét, az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára vezetőjének öt, az Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala hivatalvezetőjének három, az önkormányzat elnökének két javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Ossza meg a bejegyzést

 
Kapcsolódó cikkek